Shutterstock

Uventet årsag til barnløshed blandt kvinder

Mange af de kvinder, som af uforklarlige årsager ikke kan blive gravide, kan måske blive hjulpet af denne opdagelse.

Omtrent hver femte amerikanske kvinde i den fødedygtige alder er ikke i stand til at blive gravid, selv om hun har forsøgt i helt op til et år. Hos tyve procent af disse kvinder er der ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor de er ufrugtbare.

Forskere fra Houston Methodist Hospital har imidlertid gjort en noget uventet observation, som forklarer en del af mysteriet og måske endda kan føre til en brugbar behandling i fremtiden for kvinder verden over.

Forskerne beskriver deres nye opdagelse i det videnskabelige tidsskrift Journal of Lipid Research.

Synderen findes i blodet

Efter alt at dømme er der en sammenhæng imellem et højt blodindhold af HDL (high-density lipoprotein) og infertilitet hos kvinder. Forsøg med ufrugtbare mus har tilmed vist, at det er muligt at vende processen og genetablere dyrenes frugtbarhed ved at få deres HDL-tal ned.

HDL er et kolesterol-transporterende lipoprotein, som i daglig tale hedder det ”gode” kolesterol, fordi det hjælper med at fjerne overskydende kolesterol fra kroppens væv og bringe det tilbage til leveren, hvor det bliver nedbrudt og skaffet af vejen.

Af den grund har man igennem årene hævdet, at et højt HDL-tal er godt, men ifølge den nye undersøgelse kan det have negative konsekvenser, hvis tallet bliver for højt.

Når HDL-molekylet bliver ubrugeligt

”Forklaringen er, at når HDL-koncentrationen overstiger et vist niveau, ændres HDL-molekylets struktur og bliver større. Det forstørrede HDL-molekyle er dysfunktionelt og kan derfor ikke udføre sine normale fysiologiske opgaver”, forklarer fortæller Corina Rosales, som er assisterende forskningsprofessor i molekylær biomedicin og har stået i spidsen for undersøgelsen. HDL er blandt andet vigtigt for fertiliteten.

”Vi ved, at ovarierne er tætpakket med HDL-receptorer, så omsætningen af HDL må nødvendigvis spille en vigtig rolle for fertiliteten af samme grund”, siger hun.

Gjorde infertile mus frugtbare igen

Forsøg med hunmus, som var genetisk manipuleret til at have unaturligt højt HDL-indhold i blodet, bekræftede sammenhængen. Musene var fuldstændig sterile som følge af det høje HDL-niveau, men når Rosales og hendes forskerhold sænkede musenes HDL-tal med et kolesterolsænkende medikament, genvandt dyrene deres evne til at blive gravide.

Forsøg med HDL-sænkende protein

Inspireret af dette gentog forskerne proceduren i et nyt forsøg på sterile hunmus med højt HDL-tal men anvendte et bakterielt protein, der hedder serum opacity factor (SOF), som virker målrettet på HDL. Det lykkedes forskerne at sænke musenes HDL-tal med det resultat, at HDL-molekylerne genvandt deres normale størrelse og struktur, og musene fik genetableret deres fertilitet.

”Vi har at gøre med et ganske særligt protein med helt unikke egenskaber. I vore forsøg har serum opacity factor vist at kunne sænke HDL-niveauet med mere end 40 procent i løbet af tre timer. Så det er et ganske potent protein”, fortæller Corina Rosales

En mulig behandling i fremtiden

Forskerne planlægger nye forsøg, hvor de vil checke HDL-niveauet hos kvinder i fertilitetsbehandling. Hvis de har højt HDL-indhold i blodet, kan serum opacity factor blive en del af fremtidens behandling.

”Selv om vi kun kan hjælpe en procent af de kvinder, som kæmper for at blive gravide, vil det være skelsættende for dem, og jeg tror, at det er her, vi kan gøre den største forskel med vores forskning”, siger Corina Rosales.