Shutterstock

Australske forskere omdanner CO2 til plast og brændstof

En ny teknik omdanner CO2 til basale kemiske byggesten, som let og enkelt kan bruges til at lave nye, brugbare produkter. Forskerne bag opfindelsen siger, at det er som at bygge med LEGO-klodser.

CO2-udledningen skal nedbringes, hvis vi skal holde de værste klimaforandringer i skak.

Men selvom vi bliver bedre til at spare, tyder meget på, at udledningen fra forbrug, transport og produktion kommer til at fortsætte med at stige.

Derfor er vi nødt til at tage andre teknikker i brug, og en af de mest lovende af slagsen er såkaldt CO2-fangst, hvor udledningen opfanges – fx ved hjælp af filtre i industriens skorstene – og lagres, så den ikke hænger i atmosfæren og varmer planeten op.

Nu har forskere i fra School of Chemical Engineering på University of South Wales i Australien udviklet en metode, som også gør det muligt at genanvende den opsamlede CO2.

Det kan allerede lade sig gøre at genbruge CO2 til nye produkter som plast eller brændstof, men det er ofte dyrt og ikke særligt klimavenligt.

Ifølge forskerne skal den nye metode være langt grønnere og lige så let som at bygge med LEGO-klodser.

CO2 forvandles til "kemiens LEGO"

Kort fortalt er forskernes trick, at de bruger CO2 til at producere såkaldt syntesegas – et smidigt stof, der kan bruges til at lave en lang række industrielle produkter.

Idag produceres syntesegas ofte ved at omdanne naturgas under høj temperatur, og det er ikke den mest klimavenlige proces.

Den nye metode starter i stedet med CO2, som ellers blot ville blive sluppet løs i atmosfæren, og blander den med nanopartikler fra det kemiske pulver zinkoxid.

Ved at blande CO2 og nanopartiklerne i en elektrolysemaskine – som påvirker blandingen med elektricitet – er forskerne i stand til at omdanne CO2 til en syntesegas bestående af brint og kulilte.

Her kommer LEGO-sammenligningen ind i billedet.

Syntesegas kaldes nemlig ofte for kemiens LEGO, fordi den består af de to basale byggeblokke, brint og kulilte, som kan sammensættes i forskellige blandinger til at lave diesel, alkohol, plastik og alt muligt andet.

Den nye maskine kan omdanne CO2 til syntesegas på kun 10 minutter, og selvom den endnu ikke er skaleret op til industriel brug, er forskerne optimistiske.

Visionen er, at et lignende apparat en dag vil kunne installeres direkte på CO2-udledende anlæg – fx kulkraftværker – hvor den skadelige drivhusgas så på stedet vil kunne omdannes til brugbare materialer i stedet for at blive udledt i atmosfæren.

Er du nysgerrig på hvad dit CO2-aftryk er? Få overblikket med vores CO2-beregner!