© Shutterstock

Brugen i dag: Vi udnytter hele det elektromagnetiske spektrum

Al elektromagnetisk stråling består af lyspartikler, fotoner. Energien i fotonerne bestemmer strålingens bølgelængde og frekvens. Fx kan energirige gammafotoner se detaljer i vores kroppe, mens energisvage radiofotoner kan kommunikere over millioner af km.