Brugen i dag: Vi udnytter hele det elektromagnetiske spektrum

Al elektromagnetisk stråling består af lyspartikler, fotoner. Energien i fotonerne bestemmer strålingens bølgelængde og frekvens. Fx kan energirige gammafotoner se detaljer i vores kroppe, mens energisvage radiofotoner kan kommunikere over millioner af km.

© Shutterstock

Elektromagnetisk spektrum

Lav frekvens - (lang bølgelængde)

Høj frekvens - (kort bølgelængde)

Shutterstock & Francis DEMANGE/Gamma-Rapho/Getty Images

Radiobølger går gennem alt

Radiobølger anvendes til kommunikation – fx til at udsende nyheder i højttalerne eller kontakte rumsonder. De lange bølger bremses, modsat fx lys, ikke af fysiske objekter og er helt ufarlige for helbredet, da de ikke indeholder energi nok til at påvirke kroppen.

Shutterstock & Francis DEMANGE/Gamma-Rapho/Getty Images

Mikrobølger sender signal til Jorden

Via mikrobølger udveksler GPS-satellitter signaler med Jorden. Mikrobølger er mere energirige end radiobølger og kan derfor også bruges til fx opvarmning af fødevarer. I en mikrobølgeovn får mikrobølger fedt og vandmolekyler til at vibrere, så maden varmes op.

Shutterstock & Francis DEMANGE/Gamma-Rapho/Getty Images

Din krop udsender infrarød stråling

Alle varme legemer, fx kroppen eller radiatoren i stuen, udsender infrarød varmestråling. Jo varmere legemet er, jo kortere infrarød bølgelængde udsender den. I en natkikkert træder personer frem, fordi deres kroppe udsender kraftigere infrarød stråling end omgivelserne.

Shutterstock & Francis DEMANGE/Gamma-Rapho/Getty Images

Elektromagnetisme, du kan se med øjnene

Synligt lys udnyttes på tusindvis af måder fra simple lamper til kraftige lasere. Teleskoper kan opfatte fotoner fra stjerner millioner af lysår væk, mens fotonerne i sollyset driver planters og mikroorganismers fotosyntese, der er grundlaget for fødekæderne på Jorden.

Shutterstock & Francis DEMANGE/Gamma-Rapho/Getty Images

Ultraviolet stråling skader vores dna

Solen udsender energirige ultraviolette stråler, som kan trænge ind i vores hud og medføre hudkræft. Ultraviolet stråling bruges til at afsløre sæd, urin og spyt i kriminalsager, da fluorescerende molekyler i væsken absorberer uv-strålingen og omsætter den til lys.

Shutterstock & Francis DEMANGE/Gamma-Rapho/Getty Images

Røntgen reflekterer brudte knogler

Røntgenstråling er såkaldt ioniserende og kan rive elektroner ud af atomer, hvilket kan fremkalde kræft. Ud over at blive reflekteret af kroppens knogler og derved afsløre brud bruges røntgen til sikkerhedstjek af bagage og i CT-skannere, hvor dosis begrænses mest muligt.

Shutterstock & Francis DEMANGE/Gamma-Rapho/Getty Images

Gammastråling finder kræftsvulster

Gammastråler er ioniserende og kan fremkalde kræft. De hidsigt svingende stråler udnyttes i PET-skannere til at finde små kræftsvulster. Her indføres der radioaktive stoffer i blodet, som medfører udsendelse af gammastråling fra svulster, som sluger masser af blod.

Shutterstock & Francis DEMANGE/Gamma-Rapho/Getty Images