Hvor længe holder digitale lagermedier?

Jeg har stakkevis af fotos på min harddisk og lægger breve på mit usb-stick. Men hvor længe er mine informationer sikret?

information storage

Informationer, der er lagret digitalt, holder ikke så længe, som man måske tror og håber. Forskerne taler ligefrem om “digital demens”, fordi digitale informationer er skrøbelige, og fx en harddisk holder ofte kun omkring fem år. Stød, fugt og varme kan gøre holdbarheden endnu kortere, men omvendt kan man også være heldig at have en harddisk i mange år. Under alle omstændigheder er det en god idé med backup af alle vigtige informationer.

Levetiden for usb-sticks skønnes at være tre-fem år, mens cd’er, der kan overskrives, har en levetid på cirka fem år. To af de mest udbredte lagermedier, cd’er og dvd’er, menes at kunne holde i cirka 25 år. Usikkerheden skyldes, at vi mangler langtidserfaringer. Derfor stammer skønnene over holdbarheden ofte fra forsøg med kunstig ældning, hvor man udsætter lagermediet for store skift i fugtighed og temperatur.

Som regel er det den belægning, der beskytter informationen, som nedbrydes og først giver op. Det kan fx være den hinde af plast, der beskytter en dvd. Der findes dog cd’er og dvd’er med en særlig langtidsholdbar belægning, som måske kan beskytte den digitale information i op til 1000 år.

Selv om informationerne er bevaret, er det langtfra sikkert, at de kan hentes frem igen, fordi der hele tiden kommer nye typer af lagermedier. Mange computere kan slet ikke læse disketter længere.

Den hurtige tekniske udvikling giver bibliotekarer og arkivarer enorme problemer, fordi de gang på gang tvinges til at overspille informationerne til nye og mere tilgængelige lagermedier – hver gang med risiko for, at informationer går tabt.

Udfordringen bliver ikke mindre i fremtiden, fordi vi dels ophober digitale data i uhyrlige mængder, dels pakker dem tættere end nogen sinde før på lagermedierne. En Blu-ray-disc kan således indeholde fem gange mere information end en traditionel dvd.

Digitale lagermedier har begrænset levetid