Shutterstock

Derfor er tastaturet ikke alfabetisk

Computerens tastatur kaldes for QWERTY efter de første seks bogstaver i øverste bogstavrække, og rækkefølgen stammer fra gamle skrivemaskiner.

Rækkefølgen af tasterne på PC’ens tastatur er arvet fra skrivemaskinen og kaldes QWERTY efter de første seks bogstaver i øverste bogstavrække.

Layoutet blev opfundet af skrivemaskinens fader, Christopher Sholes, i starten af 1870’erne.

Hyppige nabobogstaver i det engelske sprog som “th” og “st” optræder med en afstand, der forebygger låsning af skrivemaskinens mekaniske arme. Det betyder også, at skrivehastigheden nedsættes.

I 1930’erne kom det alternative tastaturdesign Dvorak, der skulle effektivisere skriveprocessen.

Dvorak-tastaturet (nederst) er hurtigere at skrive på end QWERTY-tastaturet.

© imageselect

Dvorak slog aldrig igennem

Her optræder de mest anvendte bogstaver på midten med vokaler til venstre og konsonanter til højre. Selvom beregninger viser, at Dvorak er hurtigere at skrive på, er tastaturet aldrig slået igennem.

Da det udkom, var folk så vant til QWERTY-designet, at de ikke orkede at lære et nyt tastatur at kende.