Shutterstock

Derfor udsender din mikrobølgeovn ikke stråling

Mikrobølgeovnen udligner elektromagnetiske felter, fordi den er konstrueret som et såkaldt faradaybur. Det beskytter dig mod varmeskader.

Et faradaybur beskytter mod elektromagnetisk stråling, og der findes ét i bugen på din mikrobølgeovn..

Overfladen i mikrobølgeovnens metalkabinet er elektrisk ledende, hvilket udligner de elektromagnetiske felter inde fra ovnen.

Her kan du se, hvordan faradayburet fungerer:

1. Elektrisk felt rammer buret

© Mette Airs & Shutterstock

Når du tænder for mikrobølgeovnen, skabes et elektrisk ladet felt (hvide bølger), som rammer negativt ladede elektroner (blå cirkler) og positivt ladede ioner (brune cirkler) i ovnens metal.

2. Elektroner flytter sig

© Mette Airs & Shutterstock

Feltets påvirkning får de negativt ladede elektroner (pile ved blå cirkler) i metallet til med lysets hastighed at flytte sig mod den positive ende af det elektrisk ladede felt (rød pil ved plusser) .

3. Modsatrettet felt dannes, og felterne udligner hinanden

© Mette Airs & Shutterstock

I mikrobølgeovnens metalkabinet er der nu dannet et elektrisk felt (røde pile), som direkte modsvarer ovnens indre elektromagnetiske felt. De to elektriske felter udligner hinanden, så mikrobølgestrålingen holdes inde i ovnen og ikke slipper ud på den anden side af metallet.

4. Faradayburet beskytter mod varmeskader

© Shutterstock

Strålingen fra mikrobølgeovnen kan give varmeskader på hud eller øjne, hvis faradayburet er utæt. Derfor skal man altid reparere sin mikrobølgeovn, hvis den er gået i stykker. De elektromagnetiske bølger inde i selve mikrobølgeovnen skader ikke din mad, forsikrer World Health Organization (WHO).