Drivhuseffekt bliver til brændstof og plastic

Himlen - Drivhuseffekt
© Shutterstock

Kuldioxid fra fossile brændstoffer er den store skurk bag den menneskeskabte drivhuseffekt, men flere forskergrupper arbejder nu på at udvikle metoder til at omdanne kuldioxid til en værdifuld ressource, der kan udnyttes til produktion af strøm, syntetiske brændstoffer og plast.

Gas til brændstof

Ideen er enkel nok: Fjern et iltatom fra kuldioxiden (CO2), så har man kulilte (CO), der kan afbrændes direkte eller omdannes til syntesegas via en katalytisk reaktion med brint.

Syntesegassen kan bruges til fremstilling af flydende brændstoffer eller plast. Det sidste er kendt teknologi – udfordringen er at strippe kuldioxiden for iltatomet.

Omdannelsen af CO2

Den simpleste metode til at omdanne kuldioxid til kulilte er at opvarme gassen til 2400 °C, hvor reaktionen sker spontant. Nu har forskere fra Sandia National Laboratories i New Mexico imidlertid udviklet en teknologi, hvor omdannelsen sker ved en meget lavere temperaturer.

Reaktoren består af roterende keramiske ringe, som opvarmes til 1500 °C med koncentreret sollys og derefter afkøles ved at tilføre CO2. Derved stjæler keramikken iltatomer fra kuldioxiden, der omdannes til kulilte.

Når kulilten afbrændes, omdannes en tiendedel af sollysets energi til strøm og varme, viser beregninger.

Læs også: Hvilke fossile brændstoffer udleder mest CO2?