Jun Lab/UCLA

Elektronisk handske oversætter tegnsprog til tale

Nu kan døve bruge tegnsprog, når de taler med mennesker, som ikke forstår det.

En nyudviklet handske, som er forsynet med bevægelsessensorer, kan via en app til mobilen oversætte tegnsprog til talesprog.

Sensorerne er placeret langs med handskens fem fingre og registrerer deres bevægelser, som døve og talehandicappede bruger til at forme bogstaver og tal med.

Bevægelserne oversættes til elektriske signaler, som via en sender om håndleddet transmitteres videre til mobilen, som oversætter dem til det talte sprog.

Kan hjælpe 500.000 mennesker

Handsken er udviklet af forskere ved University of California i USA, og indtil videre kan den sammen med appen oversætte den amerikanske udgave af tegnsprog. Alene i USA benytter over 500.000 mennesker sig af tegnsprog som deres primære måde at kommunikere på.

En handske med bevægelsessensorer oversætter via en mobilapp tegnsprog til tale; fx genkender den håndtegnet for “I love you” (Jun Lab/UCLA).

Oversættelsessoftwaren er udviklet vha. såkaldt machine learning, hvor en algoritme forbedrer sig selv gennem egne erfaringer. Forskerne testede den på fire døve personer, som gentog en lang række tegn 15 gange. Det viste sig, at handsken og den tilhørende software kunne genkende og oversætte 660 tegn.

Ud over bogstaver og tal kan den oversætte hele ord og almindelige sproglige vendinger, som indgår i tegnsproget; fx skal en fingerstilling, som kombinerer bogstaverne I, L og Y oversættes til “I love you”.