Nord Stream gaspipe 02

1224 kilometer langt rør leverer naturgas til Europa

Gennem verdens længste undersøiske rørledning suger 26 millioner europæiske husstande miljørigtig naturgas direkte ud af den sibirske tundra.

20. juni 2014 af Carsten Nymann

Ukraine har i de seneste måneder været Europas hedeste brændpunkt. Men temperaturen risikerer bogstaveligt talt at falde i de ukrainske hjem, efter at Rusland har standset leverancen af naturgas efter stridigheder om betalingen.

Indtil for to år siden ville konflikten potentielt kunne lamme hele Europas energiforsyning. Men i 2012 indviede Rusland og EU en 1224 km lang gasledning, som løber på bunden af Østersøen fra Vyborg i Rusland til Lubmin i Tyskland. Forbindelsens politiske betydning upåtalt er etableringen af de i alt 200.000 sammensvejsede gasrør en ingeniørbedrift af en anden verden.

Naturgas er døde mikroorganismer

Naturgassen er dannet for millioner af år siden, da Sibirien var dækket af et lavvandet tropisk hav, hvor havbunden stort set var iltfri. Når døde mikroorganismer sank til bunds, blev de ikke nedbrudt, men ophobet som tykke lag af slam.

Over millioner af år har jordbundsbevægelser gjort, at slammet er endt i stor dybde, hvor trykket og varmen har omdannet det først til olie og siden til gas. I dag er denne gas fanget i et porøst sandstenslag cirka en kilometer under jordoverfladen.

Undersøisk rør holder på trykket

Naturgassen pumpes op og fragtes i store rørledninger, som er sat under tryk ved hjælp af store kompressorstationer. På land må trykket ”genetableres” for hver 100-200 km, men da den såkaldte Nord Stream-rørledning løber på havets bund, hvor trykket i omgivelserne i forvejen er højt, er energitabet langt lavere.

Gassen bliver komprimeret til 220 bar (i et bildæk er trykket typisk omkring 3 bar) når den entrer Østersøen, og når den dukker op i Tyskland, er den uden hjælp fra kompressorer stadig på 110 bar.

Manglen på energislugende kompressorer alene gør Nord Stream-gassen grønnere end den gas, der løber over land gennem fx Ukraine. Normalt ”æder” kompressorerne 10 procent af den energi, den transporterede gas repræsenterer.

Grønnere end både kul og olie

Men selv med det forbehold er naturgas et miljøvenligt alternativ til andre fossile brændsler. Når naturgas brænder, udledes 40 procent mindre CO2 end ved afbrænding af kul, da en stor del af gassen består af brint, som blot bliver til vand, når den brænder.

Desuden kan kraftværker, der kører på naturgas, hurtigt kobles til og fra, hvilket betyder, at de let kan kombineres med fx vindkraft, hvor energiforsyningen svinger. Altså kan naturgas lettere end kul og olie tænkes ind i en fremtidig infrastruktur med mere vedvarende energi.

Blev anset som et spildprodukt

Paradoksalt nok blev naturgas i mange år opfattet som et unyttigt spildprodukt, som borebisserne stødte på, når de sugede olie ud af undergrunden. For at forhindre, at gassen boblede op i boringen, blev den simpelthen brændt af.

I dag er gassen anderledes eftertragtet, og olieselskaberne bruger milliarder på at komme til selv utilgængelige gasfelter.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.