U.S. Department of Energy

Forsker: "Bolcher" gør atomkraft 100% sikker

Triso-partikler er små kugler af beriget uran, som ikke kan nedsmelte og let kan varmes op til 1.800 grader uden at tage skade. Dermed kan de små energibombe-bolcher sætte fut under en helt ny generation af sikre og supereffektive atomkraftværker.

En ny form for radioaktivt brændstof ved navn triso-partikler kan - ifølge designerne bag opfindelsen - gøre nedsmeltning fysisk umulig. Og brændstoffet er nu ved at blive godkendt af myndighederne i USA.

En svær balancegang

Alle atomkraftværker bygger på det samme princip: Kernefission spalter en kerne af radioaktivt materiale. Denne proces genererer varme, som kan omdannes til elektricitet.

Tricket er at balancere sikkerhed og effekt. Jo højere temperatur, desto større effekt. Men hvis temperaturen bliver for høj, nedsmelter kernen.

© Department of Energy, USA

De nye triso-partikler minder om bolcher, fordi de er opbygget som små kugler med flere forskellige lag.

Bolchet består af en kerne af beriget uran og ilt omgivet af tre vekslende lag af grafit og keramik - kendt som siliciumcarbid. De yderste lag beskytter uran-kernen mod nedsmeltning.

Triso er en forkortelse for tristrukturel isotropi. Bolchet, der er 1 millimeter i diameter, har altså tre strukturer, hvor det isotropiske skal forstås ved, at partiklen ikke har nogen foretrukken retning.

Triso-partikler tåler tårnhøje temperaturer

Paul Demkowicz, som er tilknyttet Idaho National Laboratory, arbejder med at undersøge atomteknologiers sikkerhed. I et eksperiment udsatte han triso-partikler for høje temperaturer over forskellige perioder.

Over to uger blev 300.000 partikler udsat for temperaturer over 1.760 grader. Ikke en eneste af de mange partiklers belægning tog skade.

De fleste atomkraftværker i dag opererer under 600 grader, så der er med andre ord masser af rum til at øge fremtidige kraftværkers effektivitet uden at kompromittere sikkerheden, når triso-partikler bruges som brændstof.

En anden fordel er, at triso-kraftværker ikke behøver samme sikkerhedsforanstaltninger som gamle kraftværker. Et triso-kraftværk er også mindre - på størrelse med en container - og det kan placeres meget tættere på bebyggede områder, hvor der er mange kilometers sikkerhedsafstand omkring et normalt kraftværk.

Atomkraft har i årtier været et varmt energi- og sikkerhedspolitisk emne. Ikke mindst på grund af Tjernobyl og Fukushima. Men med den rette teknologi, kan atomkraften blive en helt central brik i den grønne omstilling.