Verdens mest sikre atomkraftværk

Selv ved nedsmeltning slipper intet radioaktivt materiale ud

Atomkraftværk i skov
© Shutterstock

På øen Olkiluoto ved den finske vestkyst skal et fransk-tysk konsortium til at opføre en helt ny og sikker type atomreaktor. Med den såkaldte European Pressurized Reactor (EPR) er risikoen for nedsmeltning reduceret til en tiendedel, og hvis nedsmeltningen alligevel sker, er konsekvenserne begrænset betydeligt. Hvis en atomreaktors kølesystem svigter, stiger temperaturen i reaktorkernen med det radioaktive brændsel til 3000 °C, og den begynder at smelte. Det er den værst tænkelige ulykke på et atomkraftværk, men hvis den situation indtræffer i den finske reaktor, vil det smeltede metal med radioaktive stoffer løbe ned og samle sig i en stor grav af beton foret med en særlig modstandsdygtig belægning, der kan holde til den høje temperatur. Derved forhindres spredning, og samtidig kan metallet køles ned af vand fra et bassin i reaktoren. For at forhindre, at der sker en nedsmeltning, er reaktoren udstyret med fire uafhængige kølesystemer, der er placeret i hver sin bygning. Reaktoren, kontrolrummet, betongraven og to af kølesystemerne er desuden omgivet af to armerede betonkapper med en samlet tykkelse på 2,6 meter. Hver kappe kan modstå både en direkte kollision med et fly og de høje temperaturer, der opstår ved en nedsmeltning. For at sikre mod jordskælv er reaktoren bygget oven på en seks meter tyk betonplade. Den nye reaktor sættes i drift i 2009 og vil til den tid kunne levere strøm til omkring to millioner mennesker.