Shutterstock
Rød Tesla elbil

Forskere øger genopladelige batteriers levetid med 30 procent

Takket være en teknik, som genopliver “dødt” litium, kan el-bilister i nær fremtid nyde godt af batterier, der holder en tredjedel længere.

Videnskaben er konstant på jagt efter nye metoder til at fremstille genopladelige batterier, der lader hurtigere, har længere levetid, og holder bedre på strømmen.

Et forskerhold fra Stanford University har med en ny opdagelse taget et stort skridt i den rigtige retning. I tidsskriftet Nature beskriver de, hvordan det er lykkedes dem at vække den udtjente del af et litium-batteri til live igen, så batteriet holder hele tredive procent længere.

Det kan få stor betydning for ejere af el-biler, der kan opleve problemer, når batterierne med tiden mister deres evne til at lagre strøm.

Batterier danner "døde" øer

Et genopladeligt litium-batteri lader og aflader ved, at litium-ioner uafbrudt bevæger sig fra den negative elektrode, anoden, til den positive elektrode, katoden.

Efterhånden som batteriet lader og aflader gentagne gange, bliver en del af litium-indholdet kemisk inaktivt og danner små øer af dødt litium, som bevæger sig frem og tilbage uden nogensinde at komme i direkte kontakt med elektroderne.

Derfor mister det ellers strøm-lagrende materiale sin evne til at blive opladet.

Bil illustration blå baggrund
© Shutterstock

Nyt superbatteri er ladet med svovl og sukker

Strøm skubber litium tilbage i kredsløbet

I det nye forsøg tilførte de amerikanske forskere med held strøm til den positive og den negative elektrode i et genopladeligt batteri for at se, om det kunne skubbe det inaktive litium i gang.

De sammenligner den passive litium-masse med en slags orm, der strækker hovedet frem og trækker halen med sig i pulserende bevægelser, der bevæger sig mellem elektroderne - men uden at røre dem.

Bevægelsen fungerer ved, at massens ene ende opløser sig, samtidig med at der bliver lagt materiale til i den anden.

Ved at tilføre ekstra strøm til det inaktive litium kunne forskerne puffe til processen, så litium-ormen kunne krybe helt ned og skabe kontakt med anoden og derefter blive indsluset i batteriets ladecyklus igen.

Forskerholdet forklarer, at genfødslen af litium-øerne kan øge batteriets levetid med en tredjedel, hvilket kan få stor betydning for elbil-batteriers størrelse og kapacitet i fremtiden.