Shutterstock

Nyt batteri oplader sig selv med vanddamp fra luften

Forskere fra Tel Aviv University har bygget et batteri, som kan oplade sig selv ved hjælp af luft med høj luftfugtighed. Det kan blive en vigtig vedvarende energikilde – særligt i udviklingslande.

Det er ingen hemmelighed, at der er stort potentiale i at udvinde energi fra vand: Som mekanisk energi i bølgebrydere og dæmninger eller som brint-brændstof fra elektrolyse i vand.

Men nu har et hold forskere fra Tel Aviv University gjort en opdagelse, som muligvis kan løfte vandenergi til et helt nyt niveau.

Forskerne har opfundet et batteri, som oplades spontant, når det udsættes for luft, hvor luftfugtigheden er over 60%.

Dødsulykke fik forskere på sporet af energikilde

Inspirationen stammer helt tilbage fra 1843, hvor den berømte fysiker Michael Faraday undersøgte et mystisk tilfælde i London, hvor en arbejder døde af et elektrisk stød fra en dampkedel.

Kedlens damp havde på en eller anden måde opbygget en elektrisk ladning i kedlen, og efter en række eksperimenter kunne Faraday konkludere, at elektriciteten stammede fra friktionen mellem vandet i dampen og kedlens metaloverflade.

Med den historie i baghovedet opstillede forskerne fra Tel Aviv et eksperiment for at afprøve, om de var i stand til at give forskellige typer af metal en elektrisk ladning via kontakt med vanddamp.

De byggede et apparat, hvor fugtig luft passerede ind i et lukket faradaybur, som kan holde udefrakommende elektricitet ude af eksperimentet. Inde i buret sad en messingcylinder med jordforbindelse og inde i cylinderen placerede de et metal-testmateriale.

Ved at måle forskellen i spænding på testmaterialet og messingcylinderen kunne forskerne afgøre, om vanddampen faktisk afgav spænding til testmaterialet. Og det gjorde den.

Mens nogle metaller ikke blev påvirket af luftfugtigheden, blev andre faktisk ladet. Resultaterne var særligt gode med zink, som ved en luftfugtighed på 60% formåede at få apparatet - eller nærmere batteriet - til at oplade sig selv til en spænding på 1V.

Det er ret tæt på et almindeligt AA-batteri, som har en spænding på 1,5V, og som benyttes i alt fra fjernbetjeninger til lommelygter.

Forskerne mener, at deres opfindelse har enormt potentiale, særligt i udviklingslande, hvor mange stadig ikke har adgang til stabil og billig strøm. Samtidig befinder mange udviklingslande sig i troperne, hvor luftfugtigheden netop er høj året rundt.