Er det muligt at omdanne varmestråling til elektricitet?

En solcelle omdanner lys til elektricitet. Kan varme, der også er elektromagnetisk stråling, blive til el på samme måde?

Varmebølge over Paris
© Shutterstock

Den elektromagnetiske stråling dækker et bredt spektrum. I den ene ende af spektret finder man radiobølger med lav energi, i den anden den meget energirige gammastråling. Varmestråling og synligt lys befinder sig midtimellem. Solceller udnytter primært energien i det synlige lys, og den er typisk 1000 gange større end energien i den infrarøde varmestråling. Varmestrålingen er for svag til at drive en solcelle, men der forskes i alternative måder, hvorpå varmestråling kan omdannes til elektricitet. Blandt andet har forskere fra University of Utah i USA for nylig udviklet en metode, som i to trin kan omdanne varme til el. I første trin opsamles varmen, og når en vis varmemængde er til stede, udløser den ophobede energi en lydbølge. I næste trin rammer lydbølgen et piezoelektrisk materiale, der omdanner energien i lydbølgerne til elektricitet. Op imod en femtedel af energien i varme kan omdannes til elektricitet med den nye metode. Forskerne håber på, at resultaterne kan føre til en helt ny slags mere effektive solceller og til udnyttelse af overskudsvarme fra industrien, fx fra kraftværker.