Shutterstock

Forskere forvandler jern til uendelig energi

Jernstøv er det overraskende brændstof i en ny teknologi under udvikling i Holland. Jernet udleder ingen CO2 – og kan brændes af igen og igen.

Forskere fra Eindhovens Tekniske Universitet har fundet ud af, hvordan de frembringer uendelig grøn energi – ved at brænde jern af.

Umiddelbart lyder det ikke specielt klimavenligt, men der er en god forklaring.

En forbrænding er i virkeligheden en kemisk proces, hvor et brændstof oxideres, eller reagerer med ilt. Men hvor fossile brændstoffer oxiderer til klimasynderen CO2 – så omdannes jernstøv til Fe2O3, bedre kendt som rust. Og det belaster ikke klimaet.

Den helt gode nyhed er, at forskerne også kan omdanne rusten tilbage til jernstøv – og brænde det af igen og igen.

🎬 Se hvordan jernstøv bliver til energi:

Ovn bager rust om til jern

Når jernpulveret er brændt af og omdannet til varmenergi, opfanger de hollandske forskere det iltede jern – rusten – og vender oxidationsprocessen på hovedet.

I en proces, de kalder reduktion, kører de rustpulveret gennem en smelteovn på et samlebånd og varmer den op til omkring 1000 grader. Samtidig pumper de brint ind i ovnen og skaber reaktion, hvor rust og brint bliver til jern og vand.

Forskerne eksperimenterer også med andre, mindre energikrævende, metoder, men påpeger, at energien til at drive smelteovnen og producere brinten kan trækkes fra vedvarende energikilder.

Det korte overblik: Jernstøv brænder og skaber varmeenergi. Under forbrændingen omdannes jernet naturligt til rust – uden at udlede CO2. Ruststøvet reduceres atter til jern (og vand) i en proces drevet af grøn strøm.

© Team Solid / Eindhoven University of Technology

For tungt til biler, men perfekt til industri

Fordelen ved jernstøvet er, at det er nemt og sikkert at transportere og lagre. Det kræver hverken nedkøling eller opbevaring under tryk, som fx grøn brint, og det mister heller ikke sin energi over tid som fx batterier.

Sammenlignet med et traditionelt brændstof som benzin har jernstøvet også sine fordele. Energitætheden – mængden af energi per enhed – ligger på 11,3 kWh per liter for jern, og det er faktisk bedre end for benzin. Til gengæld har jernet en væsenligt lavere energi per masseenhed. Det betyder, at jernstøvet opbevarer samme mængde energi som benzin på mindre plads, men til gengæld vejer det næsten 10 gange så meget.

Derfor er jernstøvet heller ikke et nyt vidunderbrændstof, som kan hældes direkte i vores biler. Det er simpelthen for tungt. I stedet findes det store potentiale i industrien, skibsfart og andre sammenhænge, hvor vægt er et mindre problem.

Forskerne nævner selv, at de inden for 10 år håber på at kunne ombygge et tidligere kulkraftværk til at køre på jernstøv.