Shutterstock
Solceller og vindmøller

Grøn strøm overhaler gas og kul i EU

I 2020 blev der for første gang produceret mere strøm fra vedvarende end fossile energikilder i EU.

Sidste år var dit strømforbrug formentlig grønnere end nogensinde før. Også selvom du ikke har kastet dig ud i den helt store energiomlægning.

Der blev nemlig - for første gang nogensinde i EU - produceret mere strøm fra vedvarende energikilder end fra fossile brændstoffer. Det er konklusionen i en rapport fra tænketankene Agora Energiewende og Ember.

Og det er godt nyt for klimaet, at den grønne omstilling faktisk batter.

Forurenende kulkraft halveret

Særligt kul-industrien er på retur, og på bare frem år er andelen af elektricitet fra kulkraftværker halveret. Sidste år kom kun 13 procent af EU-landenes strøm således fra kul.

Årsagen er kroner og øre. Kul er simpelthen blevet en dårlig forretning ved siden af de grønnere alternativer, fordi EU har indført en afgift på at udlede CO2.

Virksomhederne kan handle indbyrdes med kvoterne, men der er ikke uendeligt mange af dem – så prisen følger efterspørgslen. På et år er prisen steget med omkring 50 procent til knap 300 kroner pr. ton.

Det bliver med andre ord dyrere og dyrere at udlede CO2, og det får virksomheder til at opgive kul og andre klima-syndere. Samtidig tilskynder det til at investere i grønnere alternativer.

Det er ikke kun kvote-systemet, der gør den vedvarende energi profitabel. Teknologien på området udvikler sig også hurtigt.

I juni 2015 kunne de mest avancerede solceller udvinde 18,2 procent af solstrålernes energi, men allerede i 2019 opnåede forskere fra USA en effektivitet på hele 47 procent i laboratoriet.

I efteråret kunne det Internationale Energiagentur således meddele, at solenergi nu er den billigste form for strøm nogensinde.

I 2020 kom en tredjedel af Tysklands el-forbrug fra sol og vind, mens klima-kæledæggen Danmark scorede næsten to tredjedele.

Ny teknologi giver mere energi

Udviklingen skyldes først og fremmest, at ingeniørerne nu bygger solceller i særlige sandwich-konstruktioner – såkaldte multi-junction-celler – med forskellige lag ovenpå hinanden.

Ældre solceller består blot af ét materiale, nemlig silicium. Men det lægger desværre et loft på solcellens ydeevne: Silicium kan maksimalt høste 30 procent af sollysets spektrum.

Ved at bygge solcellerne i lag med skiftende materialer – fx et lag silicium og et lag perovskit – stiger effektiviteten, fordi de forskellige materialer fanger forskellige dele af sollyset.

Halvvejs mod klima-mål

Fremskridtet er lige så kærkomment, som det er nødvendigt.

Hvis EU skal holde sit løfte og være klimaneutrale i 2050, skal der fart på den grønne kurve.

I 2020 voksede forsyningen af grøn elektricitet med 51 terawatttimer. Det svarer til lidt mere end hollændernes og belgiernes årlige privatforbrug.

Nogle analytikere forventer derfor, at den grønne omstilling skal gå dobbelt så hurtigt. Vi skal altså lægge 100 terawattimer grøn strøm til hvert år, hvis vi skal dække det reelle behov i 2050.