Shutterstock

Hvilke lande producerer mest grøn strøm?

Vedvarende energi står for ca. 28 pct. af elproduktionen i verden. Her er de fem største producenter af grøn strøm set i forhold til landenes samlede strømproduktion.

Danmark får dækket 47,2 procent af strømmen fra vedvarende kilder, især fra vindmøller. Det rækker til en 11. plads over landene med den største andel af strøm fra vedvarende energi.

Herunder kan du se, hvilke fem lande der er helt i top.

1. Norge

© Shutterstock

99 procent

Vandkraftværker leverer langt størstedelen af strømmen til nordmændenes stikkontakter. Landet råder over 1739 vandkraftværker og flere end 1000 vandreservoirer. Derudover producerer Norge strøm fra vindmøller og solceller. En del af strømmen bliver via undersøiske kabler solgt videre til Storbritannien.

2. Uruguay

© Shutterstock

98 procent

Det sydamerikanske land har i løbet af et årti droppet sin afhængighed af fossile kilder og producerer i dag næsten udelukkende strøm fra vedvarende energikilder – primært vandkraft. Derudover er Uruguay verdens tredjestørste producent af vindmøllestrøm.

3. New Zealand

© Shutterstock

80,9 procent

Elektriciteten i New Zealand er hovedsagelig grøn og stammer primært fra vandkraft. Sol- og vindenergi udgør dog også en betragtelig andel, mens omkring 15 procent af den grønne elektricitet stammer fra geotermisk energi i det vulkanske område Taupo.

4. Brasilien

© Shutterstock

78,4 procent

Vandkraft er den helt store kilde til vedvarende energi i Brasilien. Parana-floden er blokeret af den gigantiske Itaipu-dæmning, der er verdens næststørste målt på produktion af el. Dæmningen overgås kun af De Tre Slugters Dæmning over Yangtze-floden i Kina.

5. Colombia

© Shutterstock

74,5 procent

Colombia råder over Sydamerikas tredjestørste kapacitet inden for vandkraft, som står for over 70 pct. af landets elproduktion. Potentialet for vandkraftværker er især stort i den vestlige del af Colombia, hvor Andesbjergene sørger for store højdeforskelle i terrænet.