Shutterstock

Hvor grøn er naturgas egentlig?

Det lyder lidt på politikerne som om, at gas er en lysegrøn energikilde – er det rigtigt?

Hvor grøn eller sort naturgas er, afhænger af, hvilke energikilder den sammenlignes med.

Selvom ordet "natur" indgår i naturgas, betyder det ikke, at afbrænding af naturgas er grøn – altså forstået som, at det ikke udleder drivhusgasser til atmosfæren.

Naturgas består af 70-90 pct. metan.Som drivhusgas er den ca. 25 gange kraftigere end CO2.

Metans kemiske formel er CH4, hvilket vil sige, at molekylet består af et kulstofatom og fire brintatomer. Stoffet er altså en kulbrinteforbindelse ligesom olie og kul og derfor et fossilt brændstof.

Men naturgas hører til i den lette ende af de fossile brændstoffer og er grønnere end fx kul, da naturgas har et højere energiindhold og brænder mere effektivt.

Naturgas lander midt i feltet

Den direkte CO2-udledning ved energiproduktion er størst ved kulkraft, mens sol- og vindenergi er de grønne vindere.

© Shutterstock

1. Kul udleder mest

Kulkraft er den mest CO2-udledende energiform på planeten. Afbrænding af kul udleder omkring 1000 gram CO2 per kilowatttime strøm, som kulkraftværket producerer.

© Shutterstock

2. Naturgas slår kul

Afbrænding af naturgas udleder 350-490 gram CO2 per kilowatttime strøm, som bliver produceret – hvis altså gassen inddæmmes og ikke lækker ud i atmosfæren under udvindingen.

© Shutterstock

3. Sol og vind er grønnest

Produktionen af solceller og vindmøller udleder CO2 til atmosfæren, men set over hele levetiden er for eksempel vindmøllestrøm omkring 20 gange grønnere end naturgas.

Sammenlignet med vedvarende energikilder som solceller og vindmøller ser det dog noget sortere ud.

Under strømproduktionen udleder vindmøller og solceller 0 gram CO2/kWh. For naturgas ligger tallet på 350-490 gram CO2/kWh.

Ser man på CO2-udledningen over hele levetiden inklusiv produktion og bortskaffelse af fx vindmøllevinger, er CO2-udledningen fra vindmøllestrøm stadig næsten 20 gange lavere end ved strøm fra naturgas.