Hvor meget brændstof er der i sukkerrør?

Bioethanol kan udvindes af sukkerrør, men skal der ikke bruges rigtig mange rør?

Sugar cane plantation

Sukkerrør hører til græsfamilien, og rørene vokser meget hurtigt – op til 2,5 centimeter i døgnet. Sukkerrør bliver typisk to til fire meter høje og indtil fem centimeter tykke. Marven indeholder 12-16 procent sucrose, et sukkerstof, som kan forgæres og derved omdannes til bioethanol.

Størrelsen af sukkerrørene og deres indhold af sukker varierer en del, men der vil typisk være omkring 170 gram i et enkelt sukkerrør. Det betyder, at der skal bruges cirka 1000 sukkerrør til at fremstille 100 liter ethanol. Da man typisk regner med fem til otte planter pr. kvadratmeter, betyder det, at et areal på 125 til 200 kvadratmeter kan levere 100 liter ethanol.

Ethanol har lavere energitæthed end benzin, og derfor svarer brændværdien af 100 liter ethanol til cirka 66 liter benzin. Der forskes i at udnytte hele planten og ikke kun sukkeret. Lykkes det, vil der kunne fremstilles 400 liter ethanol af 1000 sukkerrør.

Brasilien er verdens største producent af sukkerrør, og både i Brasilien og i USA kører masser af biler nu rundt med benzin, der er tilsat op til 25 procent bioethanol. Den globale produktion af bioethanol var i 2009 på mere end 70 milliarder liter.

Læs også: Hvilke fossile brændstoffer udleder mest CO2?