Martin Bond/SPL
Bølgekraftanlæg

Hvordan virker bølgekraft?

Store bølger, som slår ind mod kysten, er tydeligvis meget kraftfulde. Hvordan kan vi udnytte bølgernes energi, og kan bølgekraft blive en succes ligesom vindkraft?

Ingeniørerne er i fuld gang med at udvikle bølgekraftanlæg, der kan tappe energi fra havets brusende bølger.

Nogle anlæg er placeret nær kysten og udnytter energien fra brændingen. Andre flyder som lange søslanger på havoverfladen og bruger bølgernes vuggen til at producere strøm.

Bølgekraftanlæg kan også placeres på havbunden, hvor turbiner driver en generator rundt i takt med tidevandsstrømmen.

En af de mest velkendte typer bølgekraftanlæg er den såkaldt svingende vandsøjle eller oscillating water column (OWC).

Et OWC-anlæg er normalt opbygget af enten beton eller stål og består af et luftfyldt kammer, bølgen kan løbe ind i. Over kammeret sidder en turbine, som driver en generator, der skaber elektricitet.

Bølgeanlæg
©

Lufttryk skaber elektricitet

I et bølgeanlæg med en såkaldt svingende vandsøjle løber bølger ind i et kammer og presser luft sammen. Det øgede lufttryk driver en turbine.

Bølgen hæver vandsøjlen

Når bølgen slår ind mod bølgekraftværket, møder den en skrå rampe, som fører op til et luftfyldt kammer.

Trykket stiger i kammeret

Luften i kammeret presses sammen, så trykket stiger. Lufttrykket driver en turbine, som skaber strøm.

Bølgen virker begge veje

Når bølgen trækker sig tilbage, falder trykket i kammeret. Nu er det undertrykket, som driver turbinen rundt.

På verdensplan anslås det, at havenes bølger kan producere op til 2000 gigawatt elektricitet. Dermed er potentialet uhyre attraktivt, men bølgekraftanlæggene har hidtil kæmpet med høj pris og lav effektivitet sammenlignet med fx vindenergi.

I dag har verdens vindmøller tilsammen en kapacitet på over 700 gigawatt. Hvis bølgekraften skal op på det niveau, skal prisen ned, og derfor arbejder forskerne stadig på at udvikle nye typer anlæg.

Nogle koncepter, fx det finske WaveRoller, som nu testes i Portugal, skal udnytte bølgeenergien et stykke fra land, hvor vandet er 10-20 meter dybt.

Generelt gælder det, at bølgernes energi er større ude på havet end ved kysten. Til gengæld er bølgekraftanlæg til havs dyrere at anlægge og sværere at vedligeholde – og i stormvejr kan bølgernes kraft blive så stor, at den ødelægger anlæggene.