Hvorfor udleder man så meget CO2 ved bilkørsel?

Kan det virkelig passe, at den udledte mængde CO2 vejer meget mere end den forbrugte mængde benzin?

Bil CO2 udslip
© Shutterstock

Ja, den udledte mængde CO2 vejer mere end den forbrugte mængde brændstof, når man fx kører i bil eller flyver.

Det skyldes, at det kun er kulstofatomet i CO2-molekylet, der kommer fra brændstoffet, mens de to iltatomer stammer fra den luft, der suges ind i motoren. Derfor giver en liter benzin cirka 2,4 kilo CO2.

Benzin består af kulbrinter, molekyler af kulstofatomer og brintatomer. Når der afbrændes kulbrinter, forbruges der ilt, og resultater er kuldioxid (CO2), vand og energi.

Beregning af CO2-udledning

Det er ikke helt nemt at beregne den præcise mængde af udledt CO2, for den afhænger af brændstoffets sammensætning, luftens tryk og iltindhold samt af motoren.

Der vil fx aldrig være tale om en 100 procent ren forbrænding, fordi der også dannes stoffer som kulmonoxid og rent kul (sod). Når man taler om CO2-udledning, vil der derfor være tale om typiske gennemsnitstal.

Er du nysgerrig på hvad dit CO2-aftryk er? Få overblikket med vores CO2-beregner!