Shutterstuck

Hybridkraftværk laver sollys om til både strøm og varme

Prototypen bruger sollys til at lave strøm og varme – på samme tid og med rekordhøj effektivitet.

Amerikanske forskere har bygget et hybridapparat, som indfanger Solens stråler og konverterer dem til elektricitet og damp på samme tid.

På den måde udnytter teknologien en langt større andel af solenergien end en almindelig solcelle, som kun kan høste energi fra en del af sollysets spektrum.

Forskerne bag prototypen konkluderer, at deres løsning både er billigere og mere kompakt og effektiv end tilsvarende løsninger.

Mere effektiv end solceller

I dag er solceller mest udbredte teknik til at høste solenergi, men solceller har en begrænset effektivitet, fordi deres fotoaktive materialer kun er i stand til at indfange en begrænset del af sollysets spektrum.

Verdens mest effektive solceller har en effektivitet på knap 50%, og det er vel at mærke i et optimeret laboratoriemiljø. Almindelige solceller ligger tættere på 20%. Resten af energien reflekteres tilbage.

En lovende måde at øge effektiviteten på er at kombinere solcellen med et solvarmeanlæg, der bruger sollyset til at opvarme væske.

Og det er netop, hvad forskerne fra University of San Diego og Tulane University har gjort.

Mikrokraftværk producerer dobbeltenergi:

© Daniel S. Codd et al. / San Diego University / Tulane University

1. Spejl opsnapper solenergi

Prototypen på det lille kraftværk måler cirka 1,5 gange 2 meter og ligner en parabolantenne med en solfanger (rød pil) monteret over et spejl (grøn pil). Spejlet følger solens bevægelser og reflekterer lyset tilbage på solfangeren.

© Daniel S. Codd et al. / San Diego University / Tulane University

2. Solfanger genererer både el og damp

I fangeren sidder en række solceller, som absorberer lysets synlige og ultraviolette bølger og laver dem til elektricitet. Tricket er, at solcellerne samtidig sender de overskydende infrarøde bølger videre op til en varmefanger, som så skaber yderligere energi gennem fordampning.

Lige så billigt som naturgas

Over 18 måneder testede forskerne deres prototype på et tag i San Diego, og resultatet var imponerende: Systemet opnåede en samlet effektivitet på 85%. Altså langt højere end almindelige solceller.

Der er et stykke vej fra prototype til masseproduktion, men forskerne mener, at teknologien har potentiale til at blive brugt i industrielle sammenhænge.

I en økonomisk analyse viser de, at kraftværket kan lave strøm ved 3 cents per kilowatt time. Det er er på niveau med naturgaspriser de fleste steder i verden.