Olieproduktion Rusland

Kan vi helt undvære fossile brændstoffer?

Er det muligt helt at droppe kul, olie og gas i Nordeuropa og blive selvforsynende med grøn energi? Og hvilke typer skal vi i så fald benytte?

Er det muligt helt at droppe kul, olie og gas i Nordeuropa og blive selvforsynende med grøn energi? Og hvilke typer skal vi i så fald benytte?

Shutterstock

I dag dækker fossile brændstoffer som olie, kul og gas mere end 50 procent af energibehovet for de fleste lande i Europa. Og for lande som Holland er tallet næsten 90 pct.

Men ifølge en international forskergruppe under ledelse af professor Mark Z. Jacobson kan alle de 139 nationer, der offentliggør tal fra deres energisektorer, være 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi i 2050.

Forskergruppen regner ikke atomkraft, der dækker en betragtelig del af energibehovet i bl.a. Sverige og Finland, som vedvarende energi. For selv om det ikke er et fossilt brændsel er der andre problemer – bl.a. deponeringen af atomaffald.

Det samme gælder afbrænding af affald og biomasse, der ellers er CO2-neutralt. Afbrændingen er forbundet med luftforurening, og derudover vurderer forskerne, at hele klodens landbrugsareal i fremtiden skal bruges til produktion af mad til den stadigt voksende befolkning. Dermed er der ikke plads til de såkaldte energi-afgrøder.

Det grønne energiforbrug falder

Til trods for, at fremskrivninger fra FN viser, at klodens befolkning vil vokse til 9,74 mia. mennesker i 2050, så skal de 139 nationer producere mindre energi. Faktisk i gennemsnit hele 42,5 pct. mindre energi pr. person i år 2050.

Reduktionen af energiforbruget er mulig, fordi grøn elproduktion er langt mere effektiv end fx kulkraft, og fordi teknologier som luft-vand-varmepumper producerer varmt vand med et lavere energiforbrug end fx et naturgasfyr.

Hvis køreplanerne følges i detaljer frem mod 2050, er det forskernes overbevisning, at den globale opvarmning holder sig under 1,5 grader, og at der samtidig bliver skabt 24,3 millioner nye fuldtidsjob.