SGH2

Kraftværk forvandler skrald til grønt brændstof

KAMPEN FOR KLIMAET: Et nyt kraftværk kan omdanne enorme mængder skrald, der ellers ville være endt på lossepladsen, til billig brint. Og så kan det endda gøres på en måde, hvor CO2'en ikke ender i atmosfæren.

Byen Lancaster i Californien bliver fra 2023 hjem for en helt ny type kraftværk ved navn SGH2, som kan producere op til 11.000 kg brint om dagen ved at fordampe affald – faktisk hele 42.000 tons årligt.

Anlægget bruger plasma til at opvarme et kammer med iltberiget luft til temperaturer op mod 4.000 grader celsius.

Se hvordan plasma-flammekastere tvinger varmen i vejret:

Temperaturen er så høj, at affaldets molekyler begynder at skille sig fra hinanden, når det lægges i kammeret. Kulbrintemolekyler fra affaldet går i forbindelse med den iltberigede luft og danner en brint-rig syntesegas, som stiger op i kammeret.

Derefter løber gassen gennem en række kamre, der renser og behandler den. Først afkøles den. Så renses den for mikroskopisk støv.

Endelig køres gassen gennem en centrifuge, som efterlader en ren blanding af brint, kulilte og CO2, hvortil der tilføjes vanddamp. Vanddampen går i forbindelse med kulilten, så der til sidst kun er CO2 og brintgas tilbage.

De to kan sorteres pænt fra hinanden, så CO2 kan opsamles og lagres, mens man står tilbage med et rent brintprodukt til brug i fx brintbiler.

Kraftværket er selvforsynende med energi

Ifølge Solena, som er firmaet bag SGH2, kan anlægget tage imod en række forskellige typer affald – papir, tekstiler, gamle bildæk og endda plastik – der alle kan nedbrydes effektivt uden at efterlade andre restprodukter end ugiftig aske.

Men endnu mere imponerende er det, at SGH2 skulle være energi-positivt.

Normalt produceres grøn brint ved elektrolyse, hvor brint adskilles fra vand. Det kræver i gennemsnit 62 kWh at frembringe et kilo brint.

Til sammenligning kan det nye kraftværk producere et overskud på 1,8 kWh per kilo brint, fordi kulilte fra processen bruges som brændstof. Det kan med andre ord køre sig selv.

Kan gøre brintproduktion muligt overalt

Omstillingen til brintøkonomi kræver, at der kan produceres grøn brint ved hjælp af energi fra sol og vind og rigelige mængder rent vand. Desværre findes de ingredienser ikke altid samme steder. Derfor kan SGH2 være banebrydende.

Men først skal anlægget bevise sit værd. Kritikere spørger f.eks., hvordan brint transporteres sikkert væk fra anlægget, og hvad der sker med den overskydende aske. Det vil tiden vise.