L. Liu & R. J. A. M. Stevens
Vindmølle-læmur

Læmure giver vindmøller et boost

Så forhindringer i terrænet foran vindmøller kan øge vindhastigheden højere oppe og dermed forøge vindmøllens energiproduktion med op til 10 pct.

Vindmøller er en vigtig del af løsningen, når fossilt brændsel som kul, olie og gas skal udfases. Og nu har hollandske forskere fundet en metode, som kan forøge vindmøllers effektivitet med op til 10 pct.

Umiddelbart skulle man tro, at et helt fladt terræn uden forhindringer som bakker, huse eller bevoksning ville give de højeste vindhastigheder og derfor være det optimale for vindmøller.

Vindmøller, mark, sol
© Shutterstock

Mure giver mere vind

Men forhindringer kan faktisk give en forøget effekt. En lav mur foran vindmøllen vil presse vinden opad og dermed øge vindhastigheden ved møllevingerne. Det betyder større effekt fra vindmøllen lige bag forhindringen.

Desværre har undersøgelser vist, at effekten er negativ, hvis vindmøllen står sammen med andre i en vindmøllepark – så vil de øvrige møller miste mere effekt, end den forreste vinder.

Nu har forskere fra University of Twente i Holland imidlertid udtænkt en løsning.

VIDEO: Se, hvordan små læmure skaber turbulens i luften

© L. Liu & R. J. A. M. Stevens

I laboratoriet har de simuleret forhindringer med forskellig højde, bredde og placering i forhold til en vindmøllepark med 24 vindmøller, og med de rigtige forhindringer kan den samlede effekt fra vindmølleparken forøges med op til 10 pct.

Forhindringerne skal være ca. en tiendedel så høje som møllerne, og bredden skal være fem gange højden. Med mure eller træer i denne højde vil hele rækken af vindmøller få gavn af den forøgede vindhastighed.

Forskningsresultatet viser, at ingeniører trods årtiers erfaring med vindmøller stadig kan optimere på teknologien.

Hvis alle vindmøller i verden blev 10 pct. mere effektive, ville vindproduktionen stige med, hvad der svarer til produktionen fra 50 kulkraftværker.