Shutterstock
Atomkraft, benzin, grøn

Radioaktivt affald bliver til grøn benzin

Ved at bestråle et restprodukt fra fremstilling af biodiesel kan britiske atomkraftværker fremstille 10 mio. liter grønt brændstof om året.

Atomkraft udleder ingen CO2, men efterlader radioaktivt affald. Nu har forskere fra britiske Lancaster University og Jožef Stefan Institute i Slovenien fundet en metode til at bruge affaldet til at fremstille miljørigtige tilsætningsstoffer, som kan gøre benzinbiler grønnere.

Metoden udnytter et restprodukt fra produktionen af biodiesel – dieselolie, som ikke er baseret på råolie fra undergrunden, men på planteolier. Ved fremstillingen af biodiesel får man stoffet glycerin tilovers.

Produktionen af biodiesel er stigende, glycerin er billig, og gennem kemiske processer kan den omdannes til isopropylidenglycerin. Det kaldes også “solketal” og kan tilsættes benzin for at hæve oktantallet, give en jævnere forbrænding og reducere udledningen af partikler og CO2.

Desværre er processen normalt kompliceret og kostbar, men forskerne har vist, at solketal også kan produceres ved at udsætte glycerin for ioniserende radioaktiv stråling, som affaldet fra atomkraftværker afgiver.

Et solketal-produktionsanlæg kan bygges sammen med eksisterende atomkraftværker og billigt producere store mængder af det eftertragtede additiv.

Alene affald fra britiske atomkraftværker kan årligt give ca. 10.000 tons solketal og erstatte en tilsvarende mængde benzin.