Flydende solceller kan dække 50% af verdens strømforbrug

Vandkraftværker har et enormt uudnyttet potentiale: Plads. Flydende solceller på kraftværkernes store vandreservoirer kan høste strøm nok til en halv verden.

Vandkraftværker har et enormt uudnyttet potentiale: Plads. Flydende solceller på kraftværkernes store vandreservoirer kan høste strøm nok til en halv verden.

Ciel & Terre

Hvis verdens eksisterende vandkraftværker opgraderes med solceller, kan det dække halvdelen af det globale strømforbrug med ny vedvarende energi.

Det er konklusionen i en undersøgelse fra det amerikanske energiministeriums laboratorie for vedvarende energi (NREL).

Vandkraft udgør allerede omtrent halvdelen af den vedvarende energiforsyning i Europa, men ifølge NREL er der stadig et stort uudnyttet potentiale.

🎬 Se test-solcellerne flyde i Portugal:

Infrastrukturen er allerede på plads

De fleste af vandkraftværkerne laver strøm ved hjælp af turbiner, som er installeret i dæmninger. Dæmningerne opdæmmer floder og skaber dermed nye vandreservoirer med store, uudnyttede overflader.

NREL's idé er enkel og elegant: Installer store flydende solcelleanlæg i de ledige vandreservoirer, og forbind dem med vandkraftværkernes eksisterende infrastruktur. Vandkraftværkerne er nemlig allerede udstyret med transformatorstationer, som kan sætte strømmens spænding op, før den sendes videre ud i elnettets højspændingsledninger.

I alt mener NREL, at solvandkraft-hybriderne vil kunne generere op mod 10.600 terawatt-timer strøm om året ud over den energi, som vandkraftværkerne allerede laver.

For at sætte tallet i perspektiv lå hele verdens samlede elektricitetsefterspørgsel i 2018 på 22.300 terawatt-timer. Hybridkraftværkerne kan med andre ord dække knap halvdelen af verdens strømforbrug.

380.000 egnede reservoirer i verden

Solvandkraft-hybriden findes en række steder i verden i dag. Blandt andet i form af et eksperimentelt projekt ved en dæmning på Rabagão-floden i Portugal, hvor 840 flydende solpaneler dækker næsten 2500 m2 af reservoirets vandspejl. Firmaet bag eksperimentet har allerede planer om at udvide projektet ved at installere yderligere 11.000 flydende solceller længere sydpå i Portugal ved Alqueva-vandkraftværket.

Men potentialet er langt fra indfriet. Ifølge NREL's analyse findes der næsten 380.000 tilsvarende vandkraftreservoirer i verden, som er egnede til en solcelle-installation.

Ifølge forskerne skal tallet dog ses som et øverste loft og ikke et præcist billede på, hvor mange solvandkraft-hybrider, vores energimarked effektivt kan bære.

Næste skridt på vejen bliver at analysere de portugisiske forsøg, før forskerne - belært af deres erfaringer - kan begynde at lokalisere de mest egnede reservoirer i verden til den nye energi-kombination.