Ciel & Terre

Flydende solceller kan dække 50% af verdens strømforbrug

Vandkraftværker har et enormt uudnyttet potentiale: Plads. Flydende solceller på kraftværkernes store vandreservoirer kan høste strøm nok til en halv verden.

Hvis verdens eksisterende vandkraftværker opgraderes med solceller, kan det dække halvdelen af det globale strømforbrug med ny vedvarende energi.

Det er konklusionen i en undersøgelse fra det amerikanske energiministeriums laboratorie for vedvarende energi (NREL).

Vandkraft udgør allerede omtrent halvdelen af den vedvarende energiforsyning i Europa, men ifølge NREL er der stadig et stort uudnyttet potentiale.

🎬 Se test-solcellerne flyde i Portugal:

Video

Infrastrukturen er allerede på plads

De fleste af vandkraftværkerne laver strøm ved hjælp af turbiner, som er installeret i dæmninger. Dæmningerne opdæmmer floder og skaber dermed nye vandreservoirer med store, uudnyttede overflader.

NREL's idé er enkel og elegant: Installer store flydende solcelleanlæg i de ledige vandreservoirer, og forbind dem med vandkraftværkernes eksisterende infrastruktur. Vandkraftværkerne er nemlig allerede udstyret med transformatorstationer, som kan sætte strømmens spænding op, før den sendes videre ud i elnettets højspændingsledninger.

I alt mener NREL, at solvandkraft-hybriderne vil kunne generere op mod 10.600 terawatt-timer strøm om året ud over den energi, som vandkraftværkerne allerede laver.

For at sætte tallet i perspektiv lå hele verdens samlede elektricitetsefterspørgsel i 2018 på 22.300 terawatt-timer. Hybridkraftværkerne kan med andre ord dække knap halvdelen af verdens strømforbrug.

380.000 egnede reservoirer i verden

Solvandkraft-hybriden findes en række steder i verden i dag. Blandt andet i form af et eksperimentelt projekt ved en dæmning på Rabagão-floden i Portugal, hvor 840 flydende solpaneler dækker næsten 2500 m2 af reservoirets vandspejl. Firmaet bag eksperimentet har allerede planer om at udvide projektet ved at installere yderligere 11.000 flydende solceller længere sydpå i Portugal ved Alqueva-vandkraftværket.

Men potentialet er langt fra indfriet. Ifølge NREL's analyse findes der næsten 380.000 tilsvarende vandkraftreservoirer i verden, som er egnede til en solcelle-installation.

Ifølge forskerne skal tallet dog ses som et øverste loft og ikke et præcist billede på, hvor mange solvandkraft-hybrider, vores energimarked effektivt kan bære.

Næste skridt på vejen bliver at analysere de portugisiske forsøg, før forskerne - belært af deres erfaringer - kan begynde at lokalisere de mest egnede reservoirer i verden til den nye energi-kombination.