Fremtidens solceller efterligner planter

Nu har forskere opfundet solceller, der efterligner planters fotosyntese. Men der er en afgørende forskel – solcellerne producerer ikke sukker som planter, men solbenzin.

© Shutterstock

Benzin lavet af sollys. Den næsten utopiske vision er blevet virkelighed takket være såkaldte biomimiske solceller, der bruger bakterier til at kopiere planternes fotosyntese. Solcellerne er tilmed mere effektive end planterne.

Mens planter kun omsætter en procent af sollysets energi til sukkerstoffer, som de bruger til deres vækst, omdanner de revolutionerende biomimiske solceller ti procent af energien i solstrålerne til at lave flydende brændstoffer i stil med benzin, petroleum og diesel.

Solcelle og bakterie samarbejder

Biomimiske solceller består af to komponenter, som fremstiller solbenzinen af brint og drivhusgassen kuldioxid.

Først splitter en solcelle vandmolekyler i ilt og brint.

En ny type solcelle får ilt og brint til at pible op direkte fra overfladen – med sollys som energikilde.

© MIT

Brinten sendes hen til den anden del af cellen, hvor bakterier spalter tilføjet kuldioxid i ilt og kulstof.

Ilten lukkes ud i luften, mens kulstoffet forenes med brinten i såkaldte kulbrintekæder. Bakterierne er gensplejsede, så de fremstiller kæderne som flydende brændstoffer – solbenzin.

Teknologien er CO2-neutral

Kan solcellerne fungere i stor skala, vil det være en uudtømmelig energikilde, som kan blive ved med at virke og producere solbenzin i årevis.

Solbenzinen er klimaneutral, fordi det CO2-udslip, der sker ved forbrændingen af benzinen, svarer til den mængde af drivhusgassen, som fjernes fra atmosfæren for at fodre bakterierne i solcellerne.