Shutterstock

Hvorfor er der ikke solceller i Sahara?

Kan man ikke udnytte sollyset og pladsen i Sahara til at bygge enorme solcelle-anlæg, der kan producere store mængder af forureningsfri energi?

Det vil ganske rigtigt være oplagt at placere solenergianlæg i ørkener. Dækkes blot fire procent af Jordens ørkenområder med solceller, kan hele det globale energiforbrug i princippet dækkes.

Når der endnu ikke findes store solcelleanlæg, fx i Sahara, skyldes det først og fremmest prisen. Solcelleanlæg er dyre, og de fleste forbrugere bor langt væk.

Det er uhyre kostbart at lægge kabler eller etablere lange højspændingskabler.

Planlægning er igang

Ustabile politiske forhold er en anden grund til, at vi ikke har set store solcelleanlæg i Sahara, men der er ingen tvivl om, at de kommer. IEA, International Energy Agency, har nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger mulighederne for at etablere solcellekraftværker i Sahara.

De første tilløb til store solenergianlæg i ørkenområder er i gang. Et 64-MW-anlæg i Nevada-ørkenen i USA blev indviet i juni 2007, og i De Forenede Arabiske Emirater skal der opføres et anlæg, som skal forsyne 10.000 husstande med strøm.