Kan vindkraft dække Jordens energibehov?

Man snakker om vindkraft som erstatning for fossile brændstoffer. Men hvor stort er egentlig potentialet i vindkraft?

vindmølle, vindmøllepark, vindenergi

Vindenergi har stort potentiale

Der er mere end rigeligt vind i verden til at dække hele klodens behov. For nylig har et hollandsk forskerhold fra universitetet i Utrect lavet den hidtil grundigste undersøgelse af potentialet i vindkraft. Forskerne delte jordoverfladen ind i 66.000 celler og beregnede vindpotentialet for hver enkelt. I undersøgelsen så de bort fra byområder samt søer, bjerge og naturreservater. Det viste sig, at 20 procent af Jorden har vind nok til, at det er muligt at udnytte den. Det samlede potentiale er 96 petawatt-timer, hvilket svarer til cirka seks gange det årlige forbrug på verdensplan. I nogle områder som Canada er potentialet mere end 30 gange det årlige forbrug, men selv her i Vesteuropa kan vi hente dobbelt så meget energi fra vinden, som vi har brug for.

Teknologien findes allerede

Teknologien til at udnytte vinden findes allerede i dag, men det vil naturligvis være dyrt at bygge og drive tilstrækkeligt mange vindmøller. Hvis det fulde potentiale i verden skulle udnyttes, ville elektriciteten koste 25 gange mere, end den gør nu. Derimod ser det meget mere overkommeligt ud, hvis man nøjes med at dække Jordens nuværende forbrug med vindkraft. I så fald ville energien kun koste det dobbelte af i dag. Og det område, der skulle dækkes af vindmøller, ville i udstrækning svare til Saudi-Arabien.

Læs også: Hvilke fossile brændstoffer udleder mest CO2?