Forsvaret
Gaslæk ved Nord Stream 2

Undervandsdroner skal undersøge gaslæk i Østersøen

Avancerede undervandsdroner skal sandsynligvis nærstudere hullerne på gasledningerne i Østersøen for at måle omfanget af skaderne. Men lige nu er sikkerhedsrisikoen for stor til at nærme sig, vurderer de danske myndigheder.

Hver time strømmer flere millioner kubikmeter metangas ud i Østersøen efter tre voldsomme læk i gasledningerne Nord Stream 1 og 2 nær Bornholm.

Og selvom mængden af frigivet gas afslører, at der er tale om det, myndighederne kalder for "meget store huller," kender vi endnu ikke det præcise omfang af skaderne målt i diameter - hverken på rørerne eller på omgivelserne.

Derfor skal de danske og svenske myndigheder hurtigst muligt undersøge de gigantiske ledninger, som ligger 70-80 meter under havets overflade.

Og den opgave kræver avanceret specialudstyr. Det forklarer Kristoffer Böttzauw, der er direktør for Energistyrelsen i Danmark.

"Vi kommer højest sandsynligt til at bruge undervandsdroner til at undersøge, hvad det er for en slags eksplosion, hvor stor skaden er, og hvad der er sket i omgivelserne," siger han.

Fakta: Nord Stream 1 og 2 skulle forsyne 50 millioner hjem

Højeksplosive gasser skaber sikkerhedsrisiko

Myndighederne ved allerede nu, at der i samme område som gaslækagerne har været kraftige eksplosioner, der målte hele 2,3 på Richterskalaen. Men det bliver formentlig først muligt at nærme os skaderne i slutningen af denne uge eller begyndelsen af næste uge.

Se gaslækagerne filmet af en EH101-helikopter:

Video

Ifølge Kristoffer Böttzauw er der nemlig lige nu så meget tryk på gasudslippet, at det sætter en naturlig stopper for, at vi kan sende udstyr derned.

"Det kan godt være, vi først kan komme til, når gassen er helt ude. Indtil da er der en vis sikkerhedsrisiko ved at nærme sig," siger han.

"Det er jo højeksplosive gasser, vi har med at gøre. Der er simpelthen en antændingsfare eller eksplosionsfare, hvis der er gnister dernede. Det betyder både noget for dronen, men det betyder også noget for, hvor tæt de serviceskibe, der opererer dronen, kan komme på," lyder det.

Myndigheder hæver beredskabsniveau

I Danmark blev beredskabsniveauet på energiområdet tirsdag hævet til orange, hvilket er det næsthøjeste sikkerhedsniveau.

Det betyder konkret, at Energistyrelsen har bedt energisektorens selskaber om at være ekstra varsomme og udvise øget agtpågivenhed i forhold til sikkerheden omkring deres anlæg.

"Vi beder dem om at holde øje med anlæg og arealer i højere grad, end de har gjort før og kontrollere at deres sikkerhedssystemer er tip top og at deres vagtplaner er på plads. Det gør vi, fordi vi opfatter det her som en generel trusslesøgning mod infrastrukturen," siger Kristoffer Böttzauw.