nb_u36 gas explosion

Utætte gasrør bliver til bomber på sekunder

Gas er billigt og bekvemt, når huse opvarmes, og æg koges, men som ugens eksplosion i Paris viste, er brændslet alt andet end ufarligt.

4. september 2014 af Carsten Nymann

En voldsom gaseksplosion rystede tidligere på ugen Paris. En bygning blev flået midt over, og otte mennesker omkom.

Brandfolk på stedet var hurtige til at konstatere, at en gaslækage formentlig var skyld i ulykken, og naboer rapporterede, at fortovet havde været gravet op kort forinden.

Gas er ekstremt letantændelig, og på et almindeligt gaskomfur kan naturgas nå temperaturer over 1.100 grader C.

Gamle rør er skrøbelige

Den naturgas, som anvendes som bygas over alt i Europa, transporteres under højt tryk i rørledninger, der enten er udført i plast eller indkapslet stål.

Helt gamle ledninger kan dog være af støbejern eller ubeskyttet stål. De er derfor særligt sårbare over for alt fra gravemaskiner til jordskælv og frost.

Den mindste sprække er farlig

Fordi gassen er under tryk, siver den ud ad selv helt hårfine sprækker, og kan den finde en kanal at suse ad, finder den hurtigt vej ind til en nærliggende bygning.

Gamle telefonledninger, revner i fundamentet eller noget helt tredje kan få gas fra en lækage til at stå og sive ind i kældre eller stueetager.

Gassen lugter med vilje

For at skabe en eksplosion som den i Paris kræves dog særlige forhold, hvor gassen har kunnet samles i en stor mængde, før den er blevet antændt af fx en gnist.

Naturgas er nemlig – i modsætning til gammeldags flaskegas – lettere end luft og samles ikke så let i fx kælderen, men vil oftest fordampe ud i det fri, hvis der er den mindste udvej.

For at beskytte mod skjulte lækager tilføres gas i øvrigt et kunstigt lugtemiddel, hvilket er grunden til, at mange siger, at gas lugter af rådne æg.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.