Shutterstock
Hydro el-kraftværk over dæmning

Verden er fuld af naturlige energilagre

Naturlige vandbassiner kan lagre enorme mængder grøn energi – og lagrene ligger endda lige der, hvor der bliver brug for dem.

Rundtom i verden venter over en halv million naturlige energilagre bare på at blive fyldt med grøn energi. Sådan lyder en ny optimistisk melding fra Australian National University.

I takt med at verden omlægger til grøn energi, og produktionen af solkraft og vindenergi bliver mere og mere effektiv, presser en ny udfordring sig på: Hvordan lægger vi den grønne energi på lager?

Produktionen af sol- og vindenergi følger ikke altid behovet for den, så vi har brug for at opsamle og gemme den, til den skal bruges.

Løsningen findes i naturen

Ingeniører har problemer med at udvikle billige batterier, som kan lagre meget store mængder energi i lang tid, så der er brug for andre løsninger.

En af dem er at bruge strømmen til at pumpe vand fra et lavtliggende bassin op i et højere. Her kan energien ligge på lager, lige så længe det skal være, uden at der går noget tabt.

Når der senere bliver behov for den, er det bare at åbne for sluserne og lede vandet gennem turbinerne i et vandkraftværk, som igen omsætter energien til elektrisk strøm.

Lagre ligger i tætbefolkede områder

De australske forskere har gransket målinger foretaget af satellitter for at identificere de steder i landskabet over hele verden, hvor det er muligt at lagre energi i naturligt skabte bassiner.

Resultatet viser, at hele 530.000 steder er egnede. Og lige så vigtigt: Størstedelen af dem ligger i områder, som er tæt befolkede. Det betyder, at energien kan lagres tæt på de steder, hvor det meste af den skal bruges. En af de få undtagelser er Nordeuropa, hvor vi må gøre brug af lagre længere sydpå.

De gule prikker angiver de steder, hvor landskabet giver bedst mulighed for oplagring af energi.

© ANU/AREM

Kort vej fra lager til forbruger sikrer høj effektivitet

Landskabets energilagre ligger generelt i nærheden af verdens tættest befolkede områder. Det giver mindre energitab, når strømmen skal transporteres fra vandkraftværkerne til forbrugerne

Forskerne erkender, at der selvfølgelig er en del af de naturligt skabte bassiner, som af forskellige årsager ikke vil kunne udnyttes, men det er ikke noget stort problem.

Ifølge forskerne vil det kun være nødvendigt at tage de allerbedste i brug for at få tilstrækkelig lagerplads i et 100 procent grønt, verdensomspændende energinet.