Shutterstock
Vindmoelle

Er støjen fra vindmøller farlig?

Der går mange historier om, at folk, som bor tæt på en vindmølle, er blevet syge af støjen fra vingerne. Men kan det virkelig være rigtigt?

Når en møllevinge på 60 meter kløver vinden med 150 km/t, frembringer det en del støj, som kan være meget generende for naboerne i området.

Vindmøller udsender såkaldt lavfrekvent støj (10-160 Hz) og infralyd (4-20 Hz). De lyde, vi mennesker kan høre, ligger normalt fra 50 til 12.500 Hz.

Infralyden ligger dermed uden for vores hørbare område, mens vi godt kan høre den lavfrekvente støj. Vi kender den fx som den dybe brummen fra kompressorer, transformatorer eller dieselmotorer.

Hvis du står helt tæt på en moderne vindmølle, larmer den lige så meget som en græsslåmaskine eller en motorsav, men allerede på 100 meters afstand er larmen reduceret så meget, at møllens lyd svarer til almindelig samtale.

Støjen stiger med størrelsen – og falder med afstanden

Store møller larmer mere end små. For en 100 meter høj mølle er støjniveauet acceptabelt, hvis de nærmeste naboer bor mindst 400 meter væk.

Vindmølle, støj
© Daniel Vala/Shutterstock

1. Lyder som en plæneklipper

Helt tæt på vindmøllen er støjen fra den som lydniveauet fra en plæneklipper, dvs. ca. 105 dB, men på 30 meters afstand er den nede på et niveau, som svarer til en hårtørrer (ca. 90 dB).

Vindmølle, støj
© Daniel Vala/Shutterstock

2. Daler til almindelig snak

På 40-50 meters afstand fra møllen er støjniveauet dalet til 80 dB, som svarer til en støvsuger, og på 80-90 meters afstand er det nede på et niveau, som svarer til en almindelig samtale (60 dB).

Vindmølle, støj
© Daniel Vala/Shutterstock

3. Brummer som et køleskab

På 400 meters afstand er støjen fra møllen nede på 40 dB, som svarer til den brummende lyd fra et køleskab. De nærmeste naboer til en 100 meter høj mølle bor typisk 400-500 meter væk.

Flere undersøgelser har vist, at både infralyden og den lavfrekvente støj, vindmøller udsender, ligger langt under de grænseværdier, lande som Danmark har sat.

Din egen irritation gør dig dårlig

I 2014 offentliggjorde forskere på Massachusetts Institute of Technology i USA en omfattende undersøgelse af møllernes betydning for vores sundhed.

Forskerne konkluderede, at støjen ikke påvirker vores helbred direkte, men kan irritere nogle så meget, at de udvikler symptomer som søvnbesvær og hovedpine. Flere senere undersøgelser har vist det samme.

Oplevelsen af, hvor irriterende støjen er, afhænger selvfølgelig af lydniveauet, men også andre faktorer spiller ind.

Undersøgelser har vist, at hvis man kan se vindmøllen fra sin bolig, føles støjen mere generende – mens den føles mindre generende, hvis man selv har økonomiske interesser i vindmøllen.