Enorme kunstige blade skal rense vores luft

Forskere har skabt et blad, der trækker CO2 ud af luften og skaber ilt og brændstof. Planen er at opstille dem i store parker for at køle klimaet.

Kunstige blade, som efterligner naturens fotosyntese, er opfundet flere gange.

De støder på det samme problem: De kan omdanne CO2 fra tryktanke i et laboratorium, men kan ikke trække CO2 ud af almindelig atmosfærisk luft.

Det problem er nu løst af amerikanske forskere.

De har udviklet en membran, som indkapsler deres kunstige blad, så det er badet i vand, mens det udfører fotosyntese. Membranen er gennemsigtig, semigennemtrængelig og baseret på stoffet ammonium. Sollys kan opvarme vandet bag membranen, så det fordamper.

Resultatet er, at CO2 trækkes ind gennem små åbninger på oversiden af membranen. Åbningerne svarer til de spalteåbninger, naturlige blade har. Herefter forløber fotosyntesen som i andre kunstige blade.

Trækker ti gange så meget CO2 ud af luften

Et lysabsorberende materiale fanger energi fra Solens stråler, der sammen med en række hjælpestoffer sætter fotosyntesen i gang. Det kunstige blad omdanner CO2 til ilt og CO. Ilt kan opsamles eller slippes fri, mens CO kan bruges i syntetiske brændstoffer.

Vandtæt membran giver kunstigt blad naturlige egenskaber

Forskere har opfundet en membran, der indhyller kunstige blade i vand. Den gør bladene i stand til at trække CO2 ud af luften og altså forsyne sig selv med råstoffet til fotosyntese.

Kunstige blade – fotosyntese

Vand fordamper

Når solen opvarmer vandet bag membranen, kan det fordampe ud gennem bladets underside. Mens vanddampen forlader bladet, trækkes CO2 ind gennem små spalte­åbninger på oversiden.

1

Fotosyntesen sparkes i gang

Med rigelige mængder CO2 kan bladet skabe fotosyntese, hvor drivhusgassen forvandles til ilt og kulmonoxid.

2

Brændstof slipper ud

Mens naturlige blade skaber sukker, er slutproduktet i det kunstige blad kulmonoxid, CO, som kan bruges i syntetiske brændstoffer.

3
© Meenesh Singh

Det kunstige blad kan trække ti gange så meget CO2 ud af luften som et almindeligt blad med samme overflade.

I praksis vil bladet ligne et solpanel, og hvis det er 1,7 meter langt og 0,2 meter bredt, vil det kunne producere 1,4 kg CO om dagen. En park af 360 paneler vil kunne trække 792 kg CO2 ud af luften om dagen.