Shutterstock
Tungt vand

Hvad er tungt vand?

Hvad dækker betegnelse 'tungt vand' over? Er det farligt for mennesker, og er det i realiteten tungere end almindeligt postevand?

Hvad er tungt vand?

Tungt vand adskiller sig fra almindeligt vand, ved at brinten er erstattet af deuterium. Mens en brintkerne kun indeholder én proton, består en deuteriumkerne både af en proton og en neutron.

Herved bliver deuteriumkernen tungere end brintkernen svarende til vægten af neutronen. Tungt vand vejer således cirka ti procent mere end almindeligt vand - og deraf navnet tungt vand.

Der findes tungt vand i almindeligt vand

I det kemiske sprog skrives almindeligt vand som H2O, mens tungt vand er D2O. Der er ingen synlig forskel på de to væsker, og almindeligt vand indeholder da også en lille smule tungt vand.

I naturlige vandkilder er der typisk ét deuteriumatom for hvert 6000-7000 almindelige brintatomer.

Kan man drikke tungt vand?

Der sker ikke noget, hvis du kommer til at drikke en lille mængde tungt vand. Men hvis du drikker større mængder af tungt vand, kan det påvirke sine celler og være skadeligt for din krop.

For mennesker og andre pattedyr vil det normalt være dødeligt, hvis en tredjedel af det vand, vi består af, er tungt vand. Visse alger kan derimod uden problemer leve i tungt vand.

Tungt vand har andre egenskaber end almindeligt vand

På grund af forskellighederne i den kemiske sammensætning har tungt vand lidt andre egenskaber end almindeligt vand. Eksempelvis fryser det til is allerede ved en temperatur på 3,8 grader celsius, mens det først når kogepunktet ved 101,4 grader celsius.

Tungt vand kan fremstilles på flere måder, blandt andet ved hjælp af elektrolyse.

Tungt vand i atomreaktorer og krigsførelse

Tungt vand er en effektiv moderator i atomreaktorer, hvor det nedsætter neutronernes hastighed.

Under anden verdenskrig var tungt vand et vigtigt element i den nazistiske kernevåbenforskning. Derfor blev Norsk Hydros anlæg i Rjukan, der producerede tungt vand, saboteret i det, der blev kaldt Operation Gunnerside.