Shutterstock
Vand fosser ud af hanen

Er vandet i hanen koldere om vinteren?

Jeg har ikke målt efter, men jeg synes, at vandet i den kolde hane er koldere om vinteren end om sommeren. Er det bare noget, jeg bilder mig ind?

Vandet i din kolde hane er typisk koldere om vinteren, end det er om sommeren. Forskellen er normalt ca. fem grader, men kan være helt op til ti.

Hvis drikkevandet er overfladevand, fx fra en sø, kan temperaturforskellen opstår allerede der. Den mest almindelige kilde til drikkevand er dog grundvand udvundet i mindst 20 meters dybde.

Hernede er temperaturen den samme året rundt. Undersøgelser viser, at vinterens kulde og sommerens varme kun forplanter sig fem-syv meter ned alt efter typen af jordbund.

Alligevel kan der være temperaturforskel på drikkevand, der stammer fra grundvand. På vandværket opbevares det færdigbehandlede vand nemlig i store tanke, før det transporteres ud til forbrugerne gennem vandrør.

Både tankene og rørene udsættes for variationer i temperatur alt efter årstiden, fordi de typisk kun er gravet få meter ned i jorden.

Pige drikker vand fra hanen

Grundvandet er altid lige koldt, men om vinteren afkøles det yderligere på vejen ud til forbrugerne.

© Shutterstock

Enkelte steder kan rør med drikkevand løbe langs varmerør til fjernvarme. Her kan forbrugeren opleve den modsatte effekt, nemlig at vandet er varmest om vinteren.

Lunkent drikkevand udgør dog en risiko for sundheden, fordi det skaber grobund for bakterier. Lad derfor vandet løbe, til det er ordentligt koldt, før du drikker af det.