Fiskelort gør salaten møglækker

Fisk og grønt kan dyrkes på taget i lukkede systemer, der ikke forurener. Teknologien vinder bl.a. indpas i Jordens tættest befolkede område.

Salat

Problem: Landbruget forurener

Skriggrønne, giftige alger og millioner af døde fisk er resultatet af for mange næringsstoffer i åer og havene. Fosfor og kvælstof fra landbruget er typisk synderne. Udledningen skal stoppes for at undgå katastrofale følger i naturen. Løsningen er at finde en måde at genbruge næringen på.

Løsning: Fang din frokost på taget

Luk fisk ind i et system med spirende planter, og vupti: Fiskelort bliver tryllet om til mad.

Teknologien hedder akvaponi og kombinerer fiskeopdræt med planteavl helt tæt på forbrugeren. Den dyre og forurenende transport af fisken og grøntsagerne skæres altså væk, og samtidig skal landmanden ikke gøde - planterne får alt, de skal bruge, fra fiskene.

I Gazastriben dyrker mange familier fisk og grønt på tagene i hjemmelavede akvaponisystemer for at få mad nok. Foto: Mohammed Abed/AFP/Scanpix

Systemet fungerer, ved at spisefisk eller krebsdyr, fx hummere, holdes i et bassin. Bakterier nedbryder afføringen til næringsstoffer, som giver næring til jordfrie planter. I Gaza by har akvaponi i de senere år vundet indpas på byens flade tage som supplement til det begrænsede landbrug i Gazastriben - verdens tættest befolkede landområde.

Planterne vokser uden jord ved at stikke rødderne ned i vandet og optage næringen direkte. Foto: Getty Images

I resten af verden er akvaponi mest en hobby. Et system i familiestørrelse koster 25.000 kr. og giver godt 100 kg fiskekød og ca. 2000 stykker grønt om året med et minimalt elforbrug. Den nobelprisnominerede økonom Peter Drucker anser dog akvaponi som en af fremtidens centrale teknologier i kampen mod forurening med næringsstoffer.

Fiskelort er guf for salaten

1. Opdrætstank til spisefisk, fx tilapia eller maller, som er robuste, er nemme at holde og vokser hurtigt. 2. Udfældningstank - hvor udvalgte bakterier nedbryder afføring og madrester til næringsstoffer. 3. Grøntsagerne vokser uden jord ved at optage næringen direkte fra vandet. 4. En sumptank, hvorfra det nu rene vand pumpes tilbage til fiskene.

9 udfordringer, der skal løses her og nu

Mennesket står overfor en række store udfordringer, der skal løses nu, hvis kloden skal have en chance. Heldigvis kommer teknologien til hjælp.

Læs om det i det store tema i Illustreret Videnskab her: