grønne kartofler

Er grønne kartofler giftige?

Når kartofler får lys, bliver de grønne. Er det farligt?

Kartofler kan blive grønne, når de udsættes for lys. Årsagen er, at der dannes klorofyl, som er det stof, der gør det muligt for grønne planter at opfange og anvende Solens lys under fotosyntesen. Ved samme lejlighed dannes også en række giftige og bittert smagende stoffer ved navn glykoalkaloider, som skal beskytte kartoflen mod at blive spist af dyr.

Stofferne er giftige og kan i store doser endda være dødelige for både dyr og mennesker. I milde tilfælde får den forgiftede mavesmerter, opkastning og diarré. I sværere tilfælde opstår svimmelhed, apati, konfusion, synsforstyrrelser og bevidstløshed. Dødsfald er sjældne, men er ikke desto mindre observeret hos børn, der havde indtaget omkring 50 mg glykoalkaloider pr. kilo legemsvægt.

Hvor grøn en kartoffel er, kan dog ikke afsløre, hvor giftig den er, idet dannelsen af klorofyl og glykoalkaloider sker ad helt forskellige biokemiske veje i cellen.