Hvordan måles energien i fødevarer?

Hvordan måles energien i fødevarer? Hvad betyder det fx, at 100 gram letmælk indeholder 190 kJ energi?

Spiser mad
© Shutterstock

Energiværdien i fødevarer måles ved at brænde dem af i et såkaldt bombekalorimeter. Sådan et består af en lukket, isoleret beholder, der er nedsænket i vand.

Den fødevare, man vil beregne energiindholdet i, placeres i bombekalorimeteret, og kammeret lukkes. Derefter fyldes kammeret med ren ilt.

Ved hjælp af et gnistsystem antændes fødevaren. De brændbare dele forbrændes fuldstændigt, så kun vand og kuldioxid bliver tilbage.

Forbrændingen giver en temperaturstigning, der kan aflæses, fordi vandet omkring beholderen bliver varmet op. Vandets temperaturstigning er et direkte udtryk for fødevarens brændværdi og dermed for den energi, der findes i maden.

Den kan omregnes til madens totale energiindhold, udtrykt i kilojoule, kJ.

Stofskifte i kroppen

Processen, der sker under forbrændingen, svarer til den proces, der foregår i vores stofskifte. Her sker forbrændingen blot ved hjælp af enzymer, men slutresultatet er det samme: Energi, kuldioxid og vand samt nogle ufordøjelige dele, fx uopløselige kostfibre, der ud-skilles gennem afføringen. De ufor-døjelige dele udgør ca. 15 procent af madens totale energiindhold.