Hvorfor skal mad fryses ned til -18 grader?

Hvorfor er mad mere holdbar ved -18 grader end ved -10 grader?

© Shutterstock

Der er to grunde til, at mad holder sig længere ved lave temperaturer. Den ene handler om fødevaresikkerhed, hvor det gælder om at forhindre bakterier og svampe i at formere sig. Den anden handler om fødevarernes kvalitet.

Allerede ved 0 °C er der stort set ingen bakterie- eller svampevækst, og i en almindelig fryser ved -18 °C er selv de mest kuldeelskende bakterier næsten et halvt år om at fordoble sig. Med hensyn til fødevaresikkerheden er der altså ikke den store forskel på, om maden opbevares ved -10 °C, -18 °C eller endnu lavere temperaturer.

Det er imidlertid anderledes med hensyn til fødevarernes kvalitet. Kemiske reaktioner fortsætter med at forløbe helt ned til det absolutte nulpunkt på -273 °C, og derfor vil maden støt og roligt blive nedbrudt, næsten uanset hvor koldt den opbevares. Fede madvarer er særligt udsatte, fordi fedt nemt reagerer med ilt og bliver harskt. De fleste fødevarer bevarer kvaliteten 3-12 måneder i en almindelig fryser.