Shutterstock
Www world wide web

Forskere har opnået svimlende hastigheder inden for dataoverførsel

Forskere har sat verdensrekord ved at overføre 1,8 petabit i sekundet med kun én enkelt lyskilde. Metoden kan bidrage til at mindske internettets strømbehov.

Forskere fra DTU og Chalmers University of Technology har opnået svimlende hastigheder inden for dataoverførsel og er de første i verden til at overføre mere end en petabit i sekundet (Pbit/s) ved brug af kun én laser og én enkelt optisk chip. En petabit svarer til en million gigabit.

I forsøget lykkedes det at overføre 1,8 Pbit/s, hvilket svarer til det dobbelte af hele verdens samlede internettrafik. Og altså kun båret af lyset fra en enkelt optisk kilde og ikke de flere end 1.000, som det ville kræve med nutidigt kommercielt udstyr.

Lyskilden er en særlig optisk chip, der kan bruge lyset fra en enkelt infrarød laser til at skabe et regnbuespektrum af farver, det vil sige mange frekvenser. Altså kan en enkelt lasers ene frekvens mangedobles til hundredvis af frekvenser i en enkelt chip.

Det er Chalmers University of Technology, der har udviklet chippen.

Enormt potentiale

Forskere fra DTU har bidraget med en beregningsmodel, der gør det muligt teoretisk at undersøge potentialet for dataoverførsel med en enkelt chip magen til den fra eksperimentet. Beregningerne viste et enormt potentiale for at skalere løsningen op.

Professor Leif Katsuo Oxenløwe, leder af centret Silicon Photonics for Optical Communications på DTU, hæfter sig ikke mindst ved, at den nye metode er skalérbar.

"Vores beregninger viser, at vi med én chip og én laser vil være i stand til at overføre op mod 100 Pbit/s. Det skyldes, at vores løsning er skalérbar, både med hensyn til at skabe mange frekvenser, men også i forhold til at splitte frekvenskammen i mange rumlige kopier og så optisk forstærke dem, og bruge dem som parallelle kilder, som vi kan overføre data med."

Kan mindske internettets strømforbrug

Forskernes løsning lover godt for internettets fremtidige strømforbrug, skriver DTU i en pressemeddelelse.

"Med vores løsning er der med andre ord potentiale for at erstatte i hundredtusindvis af de lasere, der står ude i internettets knudepunkter og datacentre, og som alle sluger strøm og genererer varme. Vi har her en mulighed for at bidrage til at opnå et internet med et mindre klimaaftryk," siger Leif Katsuo Oxenløwe.

Forsøget, hvor forskerne overførte 1,8 Pbit/s, og de efterfølgende beregninger er publiceret i Nature Photonics.