Sådan går du i videnskabens tjeneste

Tegn forbindelserne mellem hjernens celler. Find nyfødte solsystemer på billeder fra rummet. Eller tæl fugle, og kortlæg, hvordan klimaet påvirker deres træk. Apps og spil gør det sjovt at være amatørforsker, og forskerne er helt afhængige af din hjælp.

EyeWire-projektet er et spil, hvor du scorer point på at male forbindelser mellem hjernecellerne.

© Courtesy of the USC Laboratory of Neuro Imaging and Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Consortium of the Human Connectome Project – www.humanconnectomeproject.org

Gå på opdagelse efter nye solsystemer

© Disk Detective

Solsystemer dannes af enorme skyer af gas og støv, der roterer om nye stjerner som flade skiver.

I et forsøg på at finde unge stjerner opsendte NASA i 2009 rumteleskopet WISE. Med sine infrarøde kameraer har teleskopet nu taget millioner af billeder af ukendte objekter.

Nogle af dem kan være nye solsystemer, mens andre er galakser, asteroider eller støvskyer. Computere er ikke særligt gode til at kende forskel på objekterne, så NASA har brug for amatørforskere til at analysere billederne.

Mere end 30.000 deltager i projektet, der bl.a. har opdaget det fremspirende solsystem HD 74389, en stjerne med en tilhørende hvid dværg 360 lysår væk.

Sådan gør du:

Du bliver præsenteret for omkring ti billeder af et lysende objekt taget med forskellige teleskoper ved flere infrarøde bølgelængder.

Du skal se nøje på billederne og med et klik fortælle, om der fx er mere end ét objekt, om det er helt rundt, eller om det er centreret midt i billedet.

NASA bruger svarene til at afgøre, hvilke objekter der er spirende solsystemer.

Klik her for at komme i gang!

Mal hjernens neuroner i 3D

© EyeWire.org

Menneskets hjerne består af op imod 100 milliarder neuroner – nerveceller – der forgrener sig i et netværk med mange billioner forbindelser mellem hinanden.

At kortlægge alle neuroner er en enorm opgave, og forskere har derfor skannet en hel, skiveskåret hjerne i høj opløsning og udviklet et spil, hvor opgaven er at farvelægge neuronerne.

Over 250.000 har prøvet spillet, og deres resultater er bl.a. blevet brugt til at kortlægge nerveforbindelserne i synssansen.

Sådan gør du:

I højre side af spillet ser du et tværsnit af hjernen, og ved at dreje en terning i den anden side ser du tværsnittet fra alle sider.

Når du scroller op og ned, ser du tværsnittene over og under, og på den måde skal du følge og farvelægge kon­turen af en hel neuron.

Jo længere du følger neuronen, jo flere point scorer du.

Klik her for at komme i gang!

Tæl fugle og kortlæg klimaændringerne

© Shutterstock

Forskere på Cornell University i staten New York har udviklet appen eBird, som er et af de mest succesfulde citizen scientist-projekter til dato.

Mere end 300.000 deltagere fra hele verden har indtil nu foretaget over en halv milliard observationer af 10.372 forskellige fuglearter.

Amatørforskernes registreringer viser, hvor fuglene er, og hvor mange der er på forskellige årstider og tider af døgnet.

Dataene har hjulpet forskere med at studere fuglenes trækmønstre, ændringer i bestande og naturbevarelsesprojekter, og deres forskning er publiceret i flere hundrede videnskabelige
artikler.

Amerikanske forskere brugte fx i 2017 tal fra eBird til at for­udsige, hvordan klima­ændringer vil påvirke fuglelivet.

Andre forskere har udpeget de områder, hvor fredning af fugle vil have størst effekt, ved hjælp af eBird.

Sådan gør du:

I appen indtaster du, hvor du har tænkt dig at tage på fugletur.

Så får du en liste over alle de fug­le­ar­ter, der tidligere er blevet ob­ser­ve­ret i området, og kan bl.a. se, hvornår på året der er størst chan­ce for at møde hver enkelt art, og hvor en bestemt art er observeret.

For at give det mest retvisende billede af bestandene skal du krydse alle de fugle af, du ser, og ikke kun de mest interessante arter.

Kom i gang: Hent appen eBird.