Wikimedia Commons
Atombomber over Hiroshima og Nagasaki i 1945.

Her skal du søge ly ved atomangreb

Solide bygninger, som ligger uden for den altødelæggende zone, kan måske klare trykbølgen. Men ikke alle gemmesteder i hjemmet er lige gode.

Hiroshima og Nagasaki. Alene navnene kan formentlig få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste af os.

For selvom det er mere end 70 år siden, at amerikanerne smed atombomberne ‘Little Boy’ og ‘Fat Man’ over de to japanske byer, kan de fleste af os sikkert se paddehatteskyerne og ødelæggelserne for os.

Og nu er der måske grund til bekymring igen.

For med krigen i Ukraine og Ruslands trusler om at bruge atomvåben er skrækscenariet rykket tættere på, end det længe har været. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at forskere fra University of Nicosia på Cypern har undersøgt, hvor i bygninger det er bedst at opholde sig - og hvor det ikke er - hvis katastrofen indtræffer.

Afstanden er altafgørende

I Hiroshima og Nagasaki udslettede bomberne alt inden for en radius af cirka 1,6 kilometer med undtagelse af enkelte bygninger af armeret beton.

Moderne atombomber er imidlertid væsentligt kraftigere, hvorfor undersøgelsens konklusioner om, hvor man bør søge hen, kun giver mening, hvis man befinder sig i en bygning et godt stykke fra eksplosionens centrum, som kan modstå den efterfølgende trykbølge.

Og er du blandt de heldige, er der en række kendte forholdsregler, som du med fordel kan forsøge at tage.

Det drejer sig blandt andet om at beskytte sig selv mod tryk- og varmebølgen, finde ly for kræftfremkaldende nedfald, vaske sig grundigt for nedfaldet og desuden blive indendørs i mindst to døgn.

Simuleret vindtryk efter atombombe.

Her ses vindhastigheden, som den tager sig ud de første 10 sekunder, efter den har tvunget sig adgang gennem vinduet (nederst til højre). Læg mærke til, at de indvendige hjørner hører til blandt de sikreste steder i denne simulerede lejlighed.

© I. Kokkinakis and D. Drikakis, University of Nicosia, Cyprus

Undersøgelsen viser imidlertid, at det ikke er nok at befinde sig i en sikker bygning, men at det har stor betydning, hvor i bygningen man befinder sig.

Voldsomme vindhastigheder

Ved hjælp af avanceret computerteknologi konstruerede forskerne en model af en mindre lejlighed i en betonbygning, som de kunne måle på. Og konklusionen er klar.

“Det farligste sted at opholde sig indendørs er ved vinduer, i korridorer og i døråbninger,” siger forfatter til undersøgelsen, Ioannis Kokkinakis fra University of Nicosia til EurekAlert.

De voldsomme vindhastigheder kan nemt smadre vinduerne, og når først vinden trænger ind og blæser gennem smalle korridorer og rundt om skarpe hjørner, kan det foregå med en kraft, der er cirka 18 gange stærkere end et menneskes kropsvægt.

Kan du finde et rum uden vinduer eller et skab at krybe ind i, er det at foretrække. Men der er også andre muligheder.

“Befinder du dig i et rum, der vender mod eksplosionen, kan du beskytte dig mod de høje vindhastigheder ved at stille dig i et af de hjørner, der vender mod eksplosionen,” siger Kokkinakis.

Evnen til at skærme sig for de høje vindhastigheder kan med andre ord være forskellen på liv og død.

“Vores undersøgelse viser, at høje vindhastigheder er særdeles farlige, og at de kan føre til alvorlige skader og i nogle tilfælde dødsfald,” siger medforfatter til undersøgelsen, Dimitris Drikakis fra University of Nicosia.