Shutterstock

Hvad betyder stregkoden?

Hvilket sprog gemmer der sig bag stregkodens mønster, og kan det forstås i alle lande?

Stregkoden er varernes personnummer. Ligesom personnummeret angiver personens fødselsdag, giver stregkoden oplysninger om varens oprindelse i form af en talkode.

Denne kode identificerer varen, uanset hvor den bliver sendt hen i verden. Der findes mere end 200 forskellige stregkode-systemer, men det mest udbredte er det, vi kender fra varerne på supermarkedets hylder, den såkaldte EAN-kode. Navnet står for European Article Number.

Den europæiske kode har en søstermodel i USA, som kaldes for UPC, Universal Product Code.

Bortset fra navnet er de to koder dog helt ens. Stregkode-systemet benytter sig af det binære talsystem, der er alle computeres sprog.

Det binære talsystem, der også kaldes totalssystemet, skriver alle tal som en kombination af nuller og ettaller. De mørke streger er ettaller, mens de hvide mellemrum er nuller.

Hvis en mørk streg er tyk, betyder det, at der står flere ettaller efter hinanden, og på samme måde angiver de hvide mellemrums tykkelse antallet af nuller.

Der er fire forskellige tykkelser på streger og mellemrum, og på den måde er det muligt at skrive alle tal mellem nul og ni.

Når kassedamen kører varen forbi skanneren, aflæses stregkoden af en laserlysstråle på under ét sekund.

Varenummerets 13 cifre står dog også skrevet med almindelige tal neden under stregkoden, så ekspedienten kan taste det ind manuelt.

Ud fra nummeret slår computeren varen op i forretningens database og forsyner den med den pris og det varenavn, der gælder i den pågældende butik. De to første cifre i stregkoden er en landekode, der fortæller, hvilket land markedsføreren er tilmeldt.

Dernæst følger fem cifre, der fortæller, hvem markedsføreren er, mens de næste fem cifre er løbenummeret på den enkelte vare. Det sidste ciffer i stregkoden er et såkaldt kontrolciffer, der tjekker, at de andre cifre er blevet indskannet eller indtastet korrekt.

Ved hjælp af kontrolcifferet laver computeren en beregning, der giver et forkert resultat, hvis blot et enkelt ciffer i varenummeret er forkert. Det første patent på et stregkodesystem blev udtaget i 1952.

Den første stregkodeskanner blev dog først installeret i et supermarked i staten Ohio, USA, i 1974, og det første produkt, der fik en stregkode, var det amerikanske tyggegummi Wrigley’s.