Columbia Scientific Balloon Facility
Overtryksballon svaever

Hvad er en overtryksballon?

Jeg har læst, at overtryksballoner holder samme højde langt oppe i atmosfæren både dag og nat. Hvordan kan de det?

En overtryksballon holder hele tiden et højere tryk inden i ballonen, end der er i luften omkring den. Og det gælder uanset temperaturen.

Når temperaturen falder, falder også trykket inde i en almindelig ballon, så det bliver lavere end trykket udenfor. Derfor bliver ballonen presset sammen.

Ballonens opdrift afhænger af dens volumen. Når den vokser, stiger opdriften – og omvendt når den svinder.

Derfor bliver resultatet, at almindelige balloner mister højde om natten, medmindre deres vægt kan sænkes, fx ved at smide ballast over bord.

Højtsvævende balloner holder formen

En overtryksballon fastholder sin højde ved hjælp af to ting: en nøje afmålt mængde helium og en ydre skal, som holder formen på trods af stigende og faldende tryk.

Selvom temperaturen falder om natten, mindskes ballonens volumen ikke, og derfor kan den stort set fastholde sin højde.

Om dagen stiger ballonen lidt, men fortsætter ikke opad, da opdriften falder, når højden stiger.

Derfor fastholder overtryksballoner nogenlunde samme højde hele tiden.

Det er fx gavnligt under videnskabelige undersøgelser, hvor målingerne må ske under ensartede højdeforhold.

Overtryksballon sammenlignet med traditionel ballon
© Henning Dalhoff

Overtryksballoner holder højden

De specialbyggede balloner holder omtrent samme højde ved hjælp af en fast form.

Balloner ligner græskar

Overtryksballoner er helt forseglede konstruktioner. De er opbygget af aflange, rigide paneler, der strækker sig fra top til bund og får dem til at minde om et græskar af udseende.

Solen udløser himmelflugt

Når Solen opvarmer ballonen om dagen, stiger det indre tryk til sit højeste – op til 180 pascal – og det får den til at stige, lige indtil luften bliver for tynd til at fortsætte opad.

Mørke sænker ikke balloner

Om natten falder trykket i ballonen, men fordi ballonens ydre fastholder samme form, holder trykket inde i ballonen sig stadig højere end udenfor, så ballonen ikke taber højde.

NASA har planer om at opsende overtryksballonen SuperBIT i løbet af 2022.

Balllonen er på størrelse med et fodboldstadion. Den skal svæve i 40 kilometers højde, pege et teleskop mod rummet og lave målinger af bl.a. mørkt stof.

Overtryksballoner var også en del af Googles nu skrinlagte plan om ballonbaseret wi-fi, det såkaldte Project Loon, og er derudover blevet brugt til at udføre undersøgelser i Venus’ atmosfære.