Shutterstock

Hvor meget forurener kunstig sne?

Stigende temperaturer og manglende snefald fører til, at mange skisportsområder må skabe deres egen sne. Men hvor meget forurener kunstig sne i forhold til den naturlige slags?

Ethvert skisportssted drømmer om snehvide pister, når skisæsonen går i gang. Så er der ikke faldet nok sne naturligt fra himlen, må snekanonerne i gang med at skyde kunstig sne ud over bjergsiderne.

Snekanoner fremstiller sneen ved at blande koldt vand og trykluft fra en kompressor. Når vandet sprøjter ud ad snekanonens munding som fine dråber, fryser det til snekrystaller ved mødet med den kolde luft.

Mikrober samler snefnug

For at gøre processen mere effektiv kan man hjælpe dannelsen af snekrystaller på vej ved at tilsætte det mikrobebaserede produkt Snomax. Mikroberne fungerer som en kerne, snekrystaller lettere kan bygge sig op omkring.

Snomax er ifølge producenten ikke miljøskadeligt. Men snekanoner bruger store mængder strøm, og bliver den produceret ved hjælp af fx en dieselgenerator, udleder sneproduktionen CO2 og partikler til luften.

En anden miljøpåvirkning er det store vandforbrug, som kan sætte lokale vandreservoirer under pres.

Derudover viser undersøgelser, at kunstig sne er tungere end naturlig sne og derfor længere om at smelte. Dermed bliver snesæsonen forlænget med op til flere uger, hvilket påvirker vækstperioden for planterne i området.