Shutterstock

Hvor meget forurener kunstig sne?

Stigende temperaturer og manglende snefald fører til, at mange skisportsområder må skabe deres egen sne. Men hvor meget forurener kunstig sne i forhold til den naturlige slags?

Ethvert skisportssted drømmer om snehvide pister, når skisæsonen går i gang. Så er der ikke faldet nok sne naturligt fra himlen, må snekanonerne i gang med at skyde kunstig sne ud over bjergsiderne.

Snekanoner fremstiller sneen ved at blande koldt vand og trykluft fra en kompressor. Når vandet sprøjter ud ad snekanonens munding som fine dråber, fryser det til snekrystaller ved mødet med den kolde luft.

Mikrober samler snefnug

For at gøre processen mere effektiv kan man hjælpe dannelsen af snekrystaller på vej ved at tilsætte det mikrobebaserede produkt Snomax. Mikroberne fungerer som en kerne, snekrystaller lettere kan bygge sig op omkring.

Snomax er ifølge producenten ikke miljøskadeligt. Men snekanoner bruger store mængder strøm, og bliver den produceret ved hjælp af fx en dieselgenerator, udleder sneproduktionen CO2 og partikler til luften.

Et af klimatiltagene ved vinter-OL i Beijing er at bruge et naturligt kølemiddel i skøjtebanerne i stedet for den potente drivhusgas HFC.

© Shutterstock

Er vinter-OL i Beijing virkelig klimaneutralt?

Ifølge Den Internationale Olympiske Komité (IOC) kommer 100 pct. af strømforbruget ved vinter-OL i Beijing 2022 fra fornybare energikilder som sol og vind.

Derudover er fem arenaer, som blev bygget til sommer-OL i Beijing 2008, blot blevet modificeret for at leve op til kravene til vinterlegene i 2022. CO2-udledningen forbundet med fx beton og stål til nybyggerier er derfor lavere end ved andre OL-værtskaber.

Et tredje klimavenligt tiltag er brugen af naturlig CO2 som kølemiddel til skøjtebanerne. Normalt bruges der syntetisk HFC (hydrofluorcarbon), som skader ozonlaget og er en op til 4000 gange mere potent klimagas end CO2. Skiftet svarer ifølge IOC til at fjerne den årlige CO2-udledning fra 3900 biler.

Men er Beijing 2022 så klimaneutralt? Ikke uden at klimakompensere for et samlet udslip fra legene på 1,3 mio. tons over hele OL-projektets levetid – eller det samme som den årlige CO2-udledning for 325.000 biler.

Kompensationen sker i form af skovrejsning, dvs. plantning af nye træer.

En anden miljøpåvirkning er det store vandforbrug, som kan sætte lokale vandreservoirer under pres.

Derudover viser undersøgelser, at kunstig sne er tungere end naturlig sne og derfor længere om at smelte. Dermed bliver snesæsonen forlænget med op til flere uger, hvilket påvirker vækstperioden for planterne i området.