Shutterstock
Bulldozer, bjerg af plastik

Hvor meget plastik bliver genbrugt?

Sortering af affald skal sikre mere genbrug, men hvor meget plastik bliver rent faktisk lavet om til nye plastprodukter?

Poser, indpakning, tekstiler, flasker – plastik er overalt.

Siden 1950 har vi fremstillet over 9,2 milliarder tons plastik på verdensplan. Mens der i 1950 blev produceret 1,5 millioner tons om året, var tallet i 2019 svimlende 368 millioner tons.

Og vi skal af med plastikken igen.

Alene i 2018 blev der globalt genereret omkring 342,6 millioner tons plastikaffald. Størstedelen af affaldet stammer fra emballage og tekstiler.

12 milliarder tons plastik vil vi have dumpet i naturen eller på lossepladser i år 2050.

Blot 21 pct. af plastikaffaldet bliver genbrugt, mens 24 pct. omdannes til varme i forbrændingsanlæg. De resterende ca. 45 pct. ryger på lossepladsen eller ud i naturen.

Fortsætter tendensen som nu, anslår forskerne, at vi i 2050 vil have dumpet sammenlagt 12 milliarder tons plastik i naturen eller på lossepladser.

Plastik findes i syv varianter

Selvom vi er blevet betydelig bedre til at sortere vores affald, bliver en stor del af den indsamlede plastik fortsat ikke genbrugt; fx blev der i 2018 indsamlet ca. 30.000 tons i Danmark, men kun 15 pct. blev genbrugt.

Genanvendelse af plastik er nemlig langtfra ligetil.

Plastik findes i syv overordnede typer, som har vidt forskellige egenskaber. Mens nogle plasttyper er bløde og fleksible, er andre hårde og robuste. Derfor skal de genanvendes hver for sig, men mange plastikprodukter er sammensætninger af forskellige plasttyper, som er umulige at adskille igen.

Plastik bliver findelt og smeltet om

Efter indsamling ankommer brugt plastik til fabrikken, hvor en omfattende proces sikrer, at den kan genanvendes.

Små stykker plastik sorteres.
© Shutterstock

1. Plasttyper grovsorteres

Alt materiale, som ikke er plast, sorteres fra. En grundigere sortering sikrer også, at de forskellige plasttyper ikke blandes sammen. Derefter bliver plasten skåret op i mindre stykker.

Plastik, sortering, densitet
© Shutterstock

2. Vand sorterer yderligere

Plasttyperne bliver adskilt yderligere, bl.a. ved densitetssortering i vand. Plastiktyperne PP og PET har forskellige massefylder, derfor flyder PP ovenpå, mens PET falder til bunds.

Plastikgranulat
© Shutterstock

3. Plasten smeltes om

Plastikken bliver hakket i endnu mindre stykker. Herefter smeltes den om til små stykker ren plastik kaldet plastgranulater, som bliver brugt til at fremstille nye plastikprodukter af.

Derudover er plastik ofte kombineret med andre materialer som metal, glas eller pap. Mange dåser er fx lamineret med et tyndt lag plastik på indersiden, som er svært at genbruge.

En oplagt vej til mere genbrug af plastik er at anvende samme type til alle dagligvarer.