Shutterstock

Hvor meget sviner streaming?

Jeg har en fejde med min moster om, hvad der sviner mest: Streaming eller dvd'er? Jeg mener, det er streaming, hun siger dvd'er. Hvem har ret?

Hvor meget CO2 streamingtjenesterne udleder har traditionelt været svært at afgøre, bl.a. fordi strømmen verden over bliver leveret af alt fra kulkraftværker til solceller.

Men nu har forskere fra University of Bristol udviklet værktøjet DIMPACT, som gør det muligt at beregne klimaaftrykket mere retvisende.

Ifølge forskernes beregninger udledte en times streaming i Europa gennemsnitligt 56 gram CO2 i 2020. Det svarer til at lave fire poser popcorn i mikrobølgeovnen.

Over halvdelen af CO2-udledningen stammer fra det apparat, som brugeren benytter – fx et tv eller en smartphone – mens kun 1 pct. stammer fra de store datacentre, som bliver stadig mere energibesparende.

Netflix har beregnet sit gennemsnitlige CO2-udslip på verdensplan til at være under 100 gram per time – eller hvad der svarer til en køretur på 400 m i en benzinbil.

Dvd-film forurener mere

Når streaming sammenlignes med dvd-film, er CO2-udledningen den samme ifølge forskere fra Lawrence Berkeley National Laboratory. Men det er kun, hvis du får dvd'en leveret med posten. Kører du selv i bil hen til butikken og køber dvd'en, tipper klimaregnskabet til fordel for streaming.

Forskningen stammer fra 2014, og derfor er klimafordelen i streamingens favør formentlig endnu større i dag.