krudt

Hvordan fungerer løst krudt?

Et automatvåben udnytter normalt trykket fra affyringen af et projektil, når det skal genlades. Men det foregår lidt anderledes, når skuddene er løse.

Et automatvåben udnytter normalt trykket fra affyringen af et projektil, når det skal genlades. Men det foregår lidt anderledes, når skuddene er løse.

Shutterstock

Ideen bag et automatvåben er at udnytte det høje tryk, affyringen af et projektil skaber, til at genlade våbnet.

Skyder våbnet med løst krudt, er trykket dog langt mindre. Derfor bliver en såkaldt løsskydningsforstærker monteret ved løbets munding.

Forstærkeren mindsker våbenløbets omkreds, så rekylen forstærkes, og trykket i løbet bliver højt nok til at føre den næste løse patron frem og genlade våbnet.

Rekylen leverer nye skud

Når et automatvåben bliver affyret, skaber krudtgasser et tryk inde i våbnet, som genlader det. Da trykket er lavere ved løst krudt, må våbnet udstyres med en såkaldt løsskydningsforstærker.

© Claus Lunau

Våbnet er i ro

Våbnet er i ro med en skarp patron i løbet.

Forrest i patronen sidder projektilet (rød). Løse patroner er fem til syv millimeter længere end de skarpe og har i stedet for et projektil en sammentrykket spids.

© Claus Lunau

Fjederen springer frem, krudtet antændes, og våbnet affyres.

Et tryk på aftrækkeren får en fjeder til at springe frem og ramme fænghætten bag på patronen.

Både skarpe og løse patroner indeholder krudt, som antændes. Krudtgassen øger trykket og sender projektilet mod målet.

© Claus Lunau

Fjederen springer tilbage, og en ny patron føres ind i løbet.

Trykkets modsatvirkende kraft får fjederen til at springe tilbage, så det tomme patronhylster kastes ud, og en ny patron føres ind.

Ved løse skud er kraften mindre, og en forstærker må derfor installeres i løbet.

Forstærkeren er som regel rød og ret klodset, fordi den tydeligt skal signalere, at våbnet kun skyder med løst krudt.

På film bruges den samme teknik. Her er forstærkeren blot skjult inde i våbenløbet. En tekniker borer løbet ud og sætter en skrue med et hul på 3-5 mm ind i det.

Skruen skaber et gastryk, som er højt nok til at genlade våbnet, så skuddene ser livagtige ud.