Shutterstock
krudt

Hvordan fungerer løst krudt?

Løst krudt får våben til at virke livagtige og skal være ufarligt, men jeg har alligevel hørt om dødsulykker. Hvordan virker krudtet?

Løst krudt er betegnelsen for kugler, der ved affyring ligner almindelige skud, men er designet til ikke at forårsage skader.

Løst krudt findes i to hovedtyper: Projektiler med en flad forende – løse patroner – og almindelige projektiler, hvor krudtet er fjernet fra patronen – de såkaldte "dummy-kugler".

Skuespilleren Alec Baldwin skabte for nylig overskrifter i hele verden, da han skød og dræbte en fotograf med en pistol, han troede kun var ladt med løst krudt, men viste sig at indeholde et dødbringende projektil.

Løst krudt kan være farligt af flere årsager. Kuglerne kan for det første ganske enkelt forveksles med de dødbringende af slagsen.

Men en dummy-kugle kan fx også falde ud af patronhylstret og sidde gemt i løbet, når en pistol efterfølgende lades med løse patroner. I det tilfælde skyder det flade projektil det skarpe af sted, og det kan være farligt.

Og dét selvom kraften i løst krudt typisk er mindre end i almindelig ammunition.

Af samme grund indbygges ofte en såkaldt forstærker i almindelige våben, før de kan skyde med løst krudt. Fx automatrifler, der normalt genlader sig selv vha. trykket fra et skud, men ikke kan genlade med løst krudt, som skaber et lavere tryk.

Rekyl leverer nye skud

Når automatvåben skyder, genlader kraften våbnet, men ved løst krudt skal våbnet udstyres med en forstærker.

© Claus Lunau

1. Våbnet er i ro

Våbnet er i ro med en skarp patron i løbet. Forrest i patronen sidder projektilet (rød). Løse patroner har i stedet for et projektil en sammentrykket spids.

© Claus Lunau

2. Våbnet skyder

Aftrækkeren får en fjeder til at ramme fænghætten bag på patronen. Krudtet antændes, og krudtgassen øger trykket, hvilket sender projektilet af sted.

© Claus Lunau

3. Ny patron bliver ladt

Trykket får fjederen til at springe tilbage, så det tomme patronhylster kastes ud, og en ny patron føres ind. Løse skud er svagere, så en forstærker må installeres i løbet.

Forstærkeren mindsker løbets omkreds, så rekylen forstærkes.

På film bruges den samme teknik. Her er forstærkeren blot skjult inde i våbenløbet. En tekniker borer løbet ud og sætter en skrue med et hul på 3-5 mm ind i det.

Skruen med hullet, som er mindre end løbet, øger trykket, så også løst krudt skyder hylsteret ud.